Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 

                                                                                                                                                                    25/01/2010

Oromo Parliamentarians Council integrative Program by community and social department

Oromo Parliamentarians Council Integration and advice services program:

Ernest Claesstraat 10, 2050 Antwerpen,  Belgium  

Oromo Integration Program is every week on Sunday after noon 14-19 also from Monday to Saturday by appointment at OPC office in Buurtsecrtariaat Linkroever  on the following team’s:-

1.      Oromo international advocacy  and community networking by website, radio

2.      Social advise:- Social communication, Refugees help, administrations, job, gemeentaschaplik, networking 13 teams.

3.      Oromo language translation en refugees advice help;

4.      Oromo history, tourist guide and Oromo language software project development

5.      Oromo- Ethiopia; Somalia, Eritrea Kenya and Djibouti community get together program;

6.      Women’s empowerment and Children education support

7.      Horn of Africa Sport and Oromo holyday summer programs.

8.      Oromo- Nederland’s dictionary (woordenboek) project

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Best%20Wish%20to%20all%20Oromo%20and%20Oromo%20friends%20in%202011.htm

9.      Oromo tourist guide project

http://www.oromoparliamentarians.org/English/Facts%20about%20Oromo/Oromia%20tourist%20guide.htm

10.  Oromo study’s and Oromo- English software  project

http://www.oromoparliamentarians.org/dhimma_adda_addaa/Afaan%20Oromo%20-%20English%20dictionary%20and%20software.htm

Adress:

Ernest Claesstraat 10, 2050 Antwerpen,  Belgium 

GSM +32(0) 488 47 93 60 Email: opc.gpo@gmail.com

Visit our website: www.oromoparliamentarians.org , Facebook Gummi Paarlamaa Oromoo

Working Hours

Saturday and Sunday  14:00 - 18:00

  

 

 

May 29, 2010 Antwepen  Brechem Pastof.

 

Oromo International Conference in Antwerpen

International Conference on the Oromo and the Horn of Africa Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=yE2u6cvC06g&feature=relmfu 

Oromo parliamentarians council Oromoo - Nederland's Dictionary Project

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Best%20Wish%20to%20all%20Oromo%20and%20Oromo%20friends%20in%202011.htm 

1.     Mesion van Oromo Parliamentarians Council

·         Wij vind help allee vluchtelingen in Hoorn Afrika in Antwerpen, België en world

·         Wij vind organiseert eerst belangrijk integratie

·         Wij hulp jullie moeten onze talen informatie hebben op integratie en educatie op onze talen en vertalen ook,

·         Ontwikkelen educatie en allen informatie op website

·         Wat is nodig ? Komt registratie, kunnen gebeld of surfen onze website Oromo Parliamentarians Council

·         Wat is het adres? U kunt komen als willen, maar u moet afsprak maken, kijken op website contact us voor meer informatie.

Project on Constraction/ Op constructie

2.     Ethiopia  Gouvernement en Oromo Mensen

·         Waar ligt Ethiopia en wat is nature voor Ethiopia government ?

·         Oromo en Oromia in Ethiopia

·         Wat is Oromo Probleem in Ethiopia?

·         Waarom Oromo mensen vluchtelingen naar België?

·         Wat zijn Oromo mensen probleem in België /Antwerpen?

Oromo vluchtelingen hebben veel probleem op Commissariaat Generaal Interview als onze problemen niet gaat recognaize, en  de man hoe vertalen voor onze vluchtelingen niet Oromo. Deze man niet goed vertelt voor CGS onze problemen. 

Taal probleem omdat onze taal niet recognazed in atlas voor integratie studie bij onze taal, wij hebben geen official vertalen onze documenten naar Nederlands . Wij hebben geen onze werkwoorden voor jullie en kinderen goed begrijpen Nederlands.

Contact Organizations :-

Protestant Sociaal Centrum Vluchtelingenwerk (CAW deterp)

Lange Stuivenbergstraat 54_56, 2060 Antwerpen Tel. O3-235.34.05

Heel sociaal Belgangirk Organizatie in Antwerpen.

3.     België Gouvernement en Belgische Mensen

·         Waar ligt ? België, officieel Koninkrijk België (Frans: Royaume de Belgique, Duits: Königreich Belgien), is een West-Europese staat begrensd door de Noordzee in het westen, Nederland in het noorden, Duitsland in het oosten, Luxemburg in het zuidoosten en Frankrijk in het zuiden.

·         Hoeveel Mensen ? België telt 10.414.336 (2009) inwoners en bezit een hoge bevolkingsdichtheid van 341,1/km² (2009). Land van Belgie 30.528 km²  (6,2% water) Zestig procent van de Belgen is Nederlandstalig, veertig procent is Franstalig, 74.000 Belgen spreken Duits als moedertaal.

·         Gouvernement Structureel en Regionaal structureel ? De naam "Belgae" of "Belgica" werd voor het eerst vermeld door Julius Caesar, maar België werd pas in 1830 een onafhankelijk land na afscheiding van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het federale België bestaat uit drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. België is verdeeld in drie gewesten: het Vlaams Gewest met Nederlandstaligen, het Waals Gewest met Franstaligen en Duitstaligen en het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het Nederlands en het Frans wettelijk gelijkwaardig zijn. De hoofdstad van België is Brussel. De stad is tegelijk ook de hoofdstad van Vlaanderen en van de Franse Gemeenschap en het bestuurlijk centrum van de Europese Unie.

·         Financieel systeem De belangrijkste economische activiteit in België bestond vroeger vooral uit zware industrie rond de steenkoolmijnen in Wallonië, maar is inmiddels verlegd naar industrie rond de havens in Vlaanderen en diensten in Brussel.

·         Talen Officiële talen in België zijn:

·         Nederlands (ca. 60 procent van de bevolking)

·         Frans (ca. 40 procent van de bevolking)

·         Duits 74.000 sprekers in het uiterste oosten van het land.

·         Culture, Religie, Sport, Muze, Muziek, Diplomatiek, rustieke mensen,

·         Respecteren Belgische culture, wetten en traditie

·         Elke individualist of mensen elke land vind respecteren ons klauteren, religie en witten

·         Elke beslissing dependance op wettiging maar geen logica, omdat documenten belangrijke in België. Elke beslissing dependance op law en jouw documenten.

·         Kinderen en vrouw respecteren, hundecup, en ouders mensen ook respecteren

·         Lezen Belgische witting, vraagden hulp jouw advocaat

·         Beruglijkestatus Getrouwen in België belangrijke hebben alle documenten,

3.     Huis zoeken of verhuizing Of Huisvesting

·         Waar ik ga ? Zoek personalia op Krant en surfen internet of gegaan naar ASVK huurdersunie of Sociaal woning

·         Wanner? Uw eerst activiteiten is zoeken huis

·         Waarom ? Uw moet registratie nodig

·         Wat is nodig ? Uw commissariaat document, Contract moet schrijven.

·         Wat is het adres? Langstraat 102, 2140 Borgerhout tel. 03/270.39.73 en fax 03/270.39.53

Sociaal woning Antwerpen:

_ Van der Sweepstraat 14, 2000 Antwerpen Ma, Do, Vr 9-12 uur Di en Wo 13.30-16 uur

_ Gasstraat 35, 2060 Antwerpen Maandag 13.30-16u Do 9-12 u

_ E. Aausstraat 16 Antwerpen Woensdag 9-12

_ Jan De voslei 36 2020 Antwerpen

_Reinaartlaan 8, 2050Antwerpen Tel 03-210 94 00 fax 03-219 05 51

_Diksmuidelaan 276, 2600 Antwerpen tel. 03-216 28 00

·         Huizingen subsidie Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54 2018 Antwerpen Tel. 03-224 61 16 fax 03 224 61 12

Als De woonloklen voldoende (woonkamer, keuken, slaapkamers) zijn groot is. De samengetelde vloeroppervlakte van de woonlokalen moet 18m2 voor 1 persoon, 27m2 2 personen, 40 m2 voor 3 personen, 50m2 voor 4 personen, 60m2 voor 5 personen.

N.B kijken de belage materialeen.

4.     Registratie op OCMW en Bank registratie

·         Waar ik ga ? Naast Uw huis elke Gemeente heeft OCMW

·         Wanner? Zo snel mogelijke

·         Waarom ? voor leefloon en sociaal hulp ook Bankrekening ook belangrijke

·         Wat is nodig ? Documenten en Identiteitskaart of huis contract

·         Wat is het adres? Elke Gemeente Regionen heeft OCMW

5.     Commissariaat Generaal Attest en geboorteakte

·         Waar ik ga ? Documenten departement

·         Wanner? Elke dag 9 tot 10

·         Waarom ? Geboortedatum en de geboorteakte, het huwelijk, attest van vluchteling, voor uw Kinderen documenten ook

·         Wat is nodig ?? Identiteitskaart en alle belangrijk documenten

·         Wat is het adres ? CGVS WTC II – Koning Albert II-Laan 26 A, 1000 Brussel

6.     Gemeente registratie voor Identiteitskaart

·         Waar ik ga ? District huis of Gemeentehuis

·         Wanner? Elke dag 9-16 en donderdag 9_16 en 17_19

·         Waarom? Identiteitskaart

·         Wat is nodig ? Attest van vluchteling of paspoort van uw land of huis contract

·         Districtsbureau Antwerpen secretariaat Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen

Tel 03 338 3411 fax 03 338 3511

7.     Registratie of contacten met politie op nieuw adres

·         Waar ik ga ? Elke uw stad heeft alleen Politie kantoor

·         Wanner? Na uw registratief Politie kot te huis

·         Waarom ? Voor uw verblijfplaats gezien

·         Wat is nodig ? ? Commissariaat attest nodig, huis contract

·         Wat is het adres?

8.     Mutualiteit en brandverzekering

·         Waar ik ga ? Naast uw huis verzorg mutualiteit en uw brandverzekering

·         Wanner? zo snel mogelijke

·         Waarom ? Mutualiteit voor uw ziekenhuis en brandverzekering voor vier

·         Wat is nodig ? registratie, attest of huis contract

·         Wat is het adres? Elke adres

9.     Nederlands taal les registratie  en dienst voor integratie

·         Waar ik ga ? Atlas Huis van het Nederlands daarna uw kiezen naast uw huis

·         Wanner? Na uw registratief van Gemeentehuis direct kan registeren

·         Waarom ? Nederlands les heel belangrijke in België

·         Wat is nodig ? Afsprak voor test,

·         Wat is het adres? Canotstraat 110, 2060 Antwerpen Tel. 03/227.70.11 email Atlas@stad.antwerpen.be

10.                       Integratie les programma Atlas

·         Waar ik ga ? Atlas Integratie les programma

·         Wanner? Na uw registratie van Gemeente Antwerpen

·         Waarom ? Integratie belangrijk voor uw overblijft in België

·         Wat is nodig ? Gemeente registratie en attest van Commissariaat

·         Wat is het adres Canotstraat 110, 2060 Antwerpen Tel. 03/227.70.11 email Atlas@stad.antwerpen.be

·         Aders School werken met Atlas :

·         SCVO Site, Van Aerdtstraat 63 2060 Antwerpen Tel 03/233.69.90: Kipdorpverst 24, 2000 Antwerpen, Tel 03/233.37.90, Durletsraat 8 2018 Antwerpen, Tel 03/233.37.90: HVN Carnostraat 110, 2060 Antwerpen, Tel 03/237 70.55

·         CVO (Lange Leemstraat) Breughelstraat 31_33 ,2018 Antwerpen, Tel 03/218.65.60, Distelvinklaan 22, 2660 Hobokon, Tel 03/830/41.05: Frank Craeybeckxlaan 22, 2100 Deurne Tel 03/360.80.40(41)

·         Open School Antwerpen Minderbroedersrui 26, 2000 Antwerpen Tel 03/230.22.33

·         Universiteit Linguapolis -stadscampus Kleine Kauwenberg 12 2000 Antwerpen, Tel 03/265 48 03 Email info@linguapolis.be

·         Gemeenschap liet"members" of Personalia emancipatie of zelf educatief werken, met computer:- hoe wij gebruiken email, lezen website op de computer, adres(werk) surfen op google,

11.                       Hebben vrij personalisatie Advocaten en Medische hulp

·         Waar ik ga ? Juridische vreemdelingen permanentie

·         Wanner? 9 tot 16

·         Waarom ? voor Juridische begeleiding en medische hulp

·         Wat is nodig ? ID en attest

·         Wat is het adres ? Gebouw OCMW sociaal centrum plein Lamorinierestraat 137, 2018 Antwerpen

12.                       Transporten gebruiken in België

Wat Transporten Bus, tram belangrijk gebruiken en goedkoop prijs in Antwerpen ook, Brussel

Bus en tram, Prijs voor sociaal kosten jouw moeten kopen 25 euro voor jaar, alle mensen ook kunnen kopen 200 euro voor jaar ook trien sociaal prijs betaalt half kosten, voor dat uw moet baringen brief van mutualiteit of OCMW.

vluchtig ook heb goed kopen tijd

13.                       Hebben Personalisatie doctor  

·         Waar ik ga ? Nest Uw appartement

·         Wanner? Uw maken afsprak

·         Waarom ? Uw moet heb personalia dokter

·         Wat is nodig ? Mutualiteit documenten

·         Wat is het adres ? Internet surfen nest uw huis

14.                       VDAB kiezen programma en arbeidskaart

·         Waar ik ga ? VDAB assistent voor Kiezen, voor Opleiding en arbeidskaart VDAB kantoor

·         Wanner? acuter registratie op Gemeente

·         Waarom ? Ons advies voor elke mensen zijn moeten werken en hulp zijn zelf, voor Arbeidskaart, Kiezen, Opleiding, werk vind hulp

·         Wat is nodig ? Educatief en ander documenten is belangrijke

·         Wat is het adres ? VDAB Rosveltplaats 12 3en 4 verdieping voor kiezen en Opleiding voor arbeidskaart

15.                       RVA en Dop

·         Werkloosheidsbureau Antwerpen Adres Lentestraat 23 - 2018 Antwerpen Telefoon: 03/470. 23.30Fax 03/225.16.50

·         Wanner?

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ?

·         Wat is het adres?

16.                       Familie reuniuon programma

·         Waar ik ga ? PSC, Rodkruis, buitenland , DNA

·         Wanner? Wanner uw document allen goed

·         Waarom ? voor familie reunion

·         Wat is nodig ? vluchteling attest, huis contract, Mutualiteit, Gemeente attest

·         Wat is het adres? PSC of Rodcruis adres:

17.                       Studenten school registratie

·         Waar ik ga ? Elke Regio heeft premier school of kleuterschool

·         Wanner? Op 6 Januari tot 26 februari schrijven voor nieuw jaar school

·         Waarom ? In België elke kind

·         Wat is nodig ? Kinderen of familie ID, Gemeente Attest,

·         Wat is het adres?

18.                       Kinderbijslag en studentenblad ?

·         Waar ik ga ? Kinderbijslag uw contact met Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)Van Eycklei 50 - 2018 Antwerpen 1Tel.: 03-286 72 00 Fax: 03-230 78 67 ook ZsPPO, Studslag registratie op Antwerpen Provincie huis

·         Wanner? Els kinderen geboren of kinderen komt naar België. Voor studslag ook kinderen moet registreert els starten school op Antwerpen provincie huis ma en wo 13-17 uur

·         Waarom ? In België kinderen betalen voor voed en voor school

·         Wat is nodig ? ID met school attest maneschijn ook familie paspoort, inkomst of attest

·         Wat is het adres?

19.                        erbijslag Legalisatie diploma of certificaat Atlas of Brussel

·         Waar ik ga ?

·         Wanner?

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ?

·         Wat is het adres?

20.                       Financier bureau of beslissing

·         Waar ik ga ?

·         Wanner?

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ?

·         Wat is het adres?

21.                       Belangrijke criteria van les voor universiteit

·         VLIR-UOS,Bolwerksquare 1a,1050 Brussel Vlaamse Interuniversitaire Raad Tel  +32 (0)2 289 05 50, Fax  +32 (0)2 514 72 77, E-mail  info[at]vliruos.be

E-maill: scholarships@vliruos.be

·         Institute of Development Policy and Management (IOB)
University of Antwerp
T +32 (0)3 265 59 28
F +32 (0)3 265 57 71
sara.dewachter@ua.ac.be
http://www.ua.ac.be/iob/parisdeclaration

·         Van Vrij Universiteit in Belgium:

·         Universiteit van Antwerpen
Institute of Development Policy and Management

Prinsstraat 13, B-2000 Antwerp, België. Tel. ++32 (0)3 265 57 70 Fax ++32 (0)3 265 57 71 For applications, please mail to: dev@ua.ac.be Visiting address Lange Sint-Annastraat 7, B-2000 Antwerp, Belgium

·         Ghent Universiteit
ITP Beekeeping for Poverty Alleviation

VLIR-UOS,Bolwerksquare 1a,1050 BrusselTel  +32 (0)2 289 05 50, Fax  +32 (0)2 514 72 77, E-mail  info[at]vliruos.be

·         Katholieke Universiteit Leuven
ITP AudioVisual Learning Materials

·         Brussel Universiteit - Vrije Universiteit Brussel
ICP Master of Molecular Biology

VLIR-UOS,Bolwerksquare 1a,1050 Brussel Tel  +32 (0)2 289 05 50, Fax  +32 (0)2 514 72 77, E-mail  info[at]vliruos.be

22.                       Travel document voor 3de land gegaan

·         Waar ik ga ? Identiteitskaart en attest met foto en data voor Europa maar beter hebben travel documenten

·         Vluchtelingen kunnen vragen travel documenten

·         Waarom

·         Wat is nodig ? ID en attest uit CGVS

·         Wat is het adres?

23.                       Getrouwd of Staatsburgerlijk registratie of legalisatie

·         Waar ik ga ? CGVS voor Attest en Geboorteakte, Gemeente voor registratie

·         Wanner?

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ? Geen getrouw document, Paspoort met België visum of ID

·         Wat is het adres?

 24.                       IOM ( PSC Terugkeer Programma) en Caritas international Hulp

·         Waar ik ga ? PSC voor registratie en pokte geld en ticket IOM of sample amount gel voor business

·         Wanner? Pokte geld op air port, voor straten business op uw land

·         Waarom ? Altijd maar voor business hulp uw moet verblijf 1 jaar in België

·         Wat is nodig ? Allen belangrijke document, Annex CGVS, Travel Document

·         Wat is het adres?

25.                        Telenet betaalt problemen

·         Waar ik ga ? Naar electoraal hoofd bureau of post office Greonplaats

·         Wanner? Elke jaar of wanner nodig ook wanner starten en stoppen moet report voor elektiraabel

·         Waarom ? wanner contract maken en stopte contract ook report voor electoraal

·         Wat is nodig ? Uw moet de cijfers van uw meterstand voor gas en elektriciteit registreren.

·         Wat is het adres

26.                       Goedkope en Super marketing

·         Waar ik ga ? Secondair shop, Aldi, Draak, kinderen en sportschoen

·         Wanner? Zomer en half winter solden ook goedkope

·         Wat is het adres?

27.                       Vakantie producer in België

·         Waar ik ga ? Jouw bureau of voor Kinderen Oundstraat 14, 2000 Antwerpen

·         Wanner? Winter of Zomer vakantie

·         Waarom ? Uw moet elke jaar gaan voor vakantie Kinderen ook

·         Wat is nodig ?Hoeveel vakantie dagen hebben en wanner vind

·         Wat is het adres?

28.                       Rebwising

·         Waar ik ga ?

·         Wanner?

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ?

·         Wat is het adres?

·         Important Materals, CD, webiste, Books

29.                       Naturalisatie Procedure

·         Waar ik ga? Jouw Gemeente of Belgische van kamer ,,,,,,,, Brussel

·         Wanner? Politica vluchtelingen 2 jaar of Humanitair 3-5 jaar

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ? Alle documenten:- CGVS attest, Belgisch attest ,,,,,

·         Wat is het adres? Gemeente Antwerpen of Brussel

30.                       Vluchtelingenwerk en documenten werken hulp

·         Protestant sociaal centerum Antwerpen (PSC)  

·         Wat is nodig ?

·         Wat is het adres?

http://www.vluchtelingenwerk.be/wat_doen_we/psc-caw-de-terp.php

Adres

Lange Stuivenbergstraat 54-56
2060 Antwerpen
Tel: 03/ 235 34 05
Fax: 03/272 20 85
e-mail: psc.vluchtelingenwerk@ cawdeterp.be

·         CAW deterp

·         Vluchtelingendienst CAW de mare

·          De 8  vzw - Antwerps Minderhedencentrum
Verenigingen, diensten, scholen, werkgevers, allochtonen, vluchtelingen, woonwagenbewoners, iedereen die staat voor een divers Antwerpen, mag ons contacteren. De8 is aanwezig in Borgerhout, Hoboken-Kiel, Deurne-Noord en Antwerpen-Noord.
Contact
Van Daelstraat 35 - 2140 Borgerhout
Tel 03/270 33 33 - Fax 03/235 89 78 - info@de8.be

31.                       Vrijwilligerswerk (Humanitair) hulp

·         Onthaal Sint-Antonius 2000 Antwerpen Paardenmarket 109 Tel 03/231 74 23

·         Leger des heils Soicaal dienst betoon Almoezenierstraat 54 2000 Antwerpen 03/226 10 98

·         Wederzijds kulpboon kristus koning l. Strausstraat 3, 2020 Antwerpen 03/238 67 95 dins en don 10-12

·         SOS Hulp aan Mensen in Nood leeuwlanstraat 129, 2100 Deurne tel 03/326.10.40 ma 14-16u, din 10-12, woe 10-12 en 14-15 don 14-17 u, vri 14-16.30

·         Zenith De Marbaixstraat 22, 2060 Antwerpen tel 03/213.15.75 maa 13-15.30 A-J don 13-15.30 K-Z

·         De Zon charel de costerlaan 50A 2050 Antwerpen tel 0476 88 02 03 schiltz@telenet.be maa-dor 8-12 eerste donderdag van de maand voedselbereiding

32.                       Religieuze organisatie

·         Protestant kerk: Oromo evangelisch kerk , Protestant kerk

·         Katholieke kerk:

·         Muzilim Mosgroen:

·         Orthodox Kerk:

·         Voor sociaal en humanitair hulp

33.                       Adres van jouw land Ambassador Ethiopia, Eritrea, Djibut, Sudan, Kenya ;;;;

·         Voor Paspoort, ander documenten,

·         Maar els jouw vluchtelingen contact met jouw Abssador

·         Waarom ?

·         Wat is nodig ?

·         Embassy of The Federal Democratic Republic of Ethiopia Avenue de Tervuren 231
1150 Brussels Belgium Tel.
+32 2 771 32 94Fax +32 2 771 49 14

·         Eritrean Embassy Av. Wolvendael 15-17, 1180 Bruxelles Belgium Tel (+32) 2.374.44.34
(+32) 2.374.45.00Telefax (+32) 2.372.07.30

34.                          Elektriciteit and Gas  saving

·         Waar ik ga ? Naar electoraal hoofd bureau of post office Greonplaats

·         Wanner? Elke jaar of wanner nodig ook wanner starten en stoppen moet report voor elektiraabel

·         Waarom ? wanner contract maken en stopte contract ook report voor electoraal

·         Wat is nodig ? Uw moet de cijfers van uw meterstand voor gas en elektriciteit registreren.

·         Contact met . Energiesnoeiers, Energy Savers is a project of KOMOSIE

·         Wat is het adres http://www.energiesnoeiers.net/es/home_9.aspx

·         If you have Ocmw grant Please contact for Electable cost redaction

Foreigners not use Electric economically, because that they pay big money every month than Belgians. We must teach refugees and new comers how to use electric and gas properly.

Energietips!/ EnergyTips!

Super tips om meer geld en energie te besparen/ Super Tips for more money and energy saving
Lees de energietips en zeg of jij dit al doet/ Energy and say read the tips if you already do;

 

 • Zet de verwarming halfuur voor je ‘savonds naar bed gaat op nachtstand.

-          Turn on the heater for your half hour in the evening go to bed at night mode.

- Tip3. S"avonds als u gaat slapen doe de verwarming op 13 tot 15 graden niet lager anders kost het veel energie als u s''ochtends uw verwarming verhoogd, dit kan u 42euro besparen per jaar

- TipC. S "when you go to sleep at night put the heater on 13 to 15 degrees not otherwise takes a lot less energy when you increase your heating s''ochtends, this can save 42euro per year

 • Schakel elektronische toestellen (tv,dvd-speler,stereoapparatuur,pc,.....) volledig uit als je ze niet gebruikt. De stand-bylampjes verbruiken ook energie.

-          Turn electronic appliances (TV, DVD player, stereo equipment, computers,.....) completely off when not using them. The stand-bylampjes consume energy.

Tip1. Doe de tv, radio en alle andere elektronische apparaten uit niet op stand-by.

TipA. Put the TV, radio and other electronic devices not on standby.

 Tip10. De opladers van verschillende elektronica die iedereen tegenwoordig heeft, bijvoorbeeld een mobieltjes, tandenborstels of videocamera die gebruiken ook stroom. Ook al is de batterij vol dan word er alsnog stroom verbruikt, dus haal de laders eruit als uw apparaat is opgeladen.

TipJ. The chargers for various electronics that everyone has today, for example mobile phones, toothbrushes or video camera that also use power.  Even though the battery is full then it still consumes power, so take the charger out if your device is charged.

Tip2. Sluit ramen en deuren goed af en doe de verwarming laag of uit als de ramen open staan.

TipB. Close windows and doors and place the heating layer or if the windows are open.

 • Kook zo veel mogelijk met een deksel en met zo weinig mogelijk water.

-          Cook as much as possible with a lid and with as little water as possible.

 • Gebruik een kookpot die niet te klein of te groot is voor je kookplaat.

-          Use a pot that is not too small or too large for your stove.

 • Schakel de oven enkele minuten voor je ovengerecht klaar is uit.

-          Turn off the oven a few minutes for your oven ready dish out.

Tip8. Doe het licht uit als je er niet bent heel veel, mensen vergeten het licht uit te doen bijvoorbeeld in de woonkamer of in de gang. En dit zal lijden tot onnodig energie verbruik.

TipH. Turn off the light when you're not around a lot, people forget to put out the light for example in the living room or in hallways. And this will lead to unnecessary energy consumption.

 • Zet geen warme gerechten in de koelkast en ontdooi regelmatig je diepvriezer.

-          Do not put hot food in the refrigerator and defrost your freezer regularly.

Tip6. Ontdooi regelmatig uw diepvries, een diepvries met flink ijs verbruikt vaak bijna 2 x zoveel stroom. Controleer de sluitstrips eens op lekken. Als ze niet goed sluiten verbruikt uw vriezer veel meer energie.

TipF. Defrost your freezer regularly, a freezer with ice quite frequently consumed nearly two times more power. Check for leaks once the twist-ties. If they do not close your freezer consumes much more energy.

 • Droog de was zo veel mogelijk op een rek of aan een waslijn.

-          Dry laundry as much as possible on a rack or a clothesline.

Tip4. Gebruik niet altijd de droger, hang je kleding bij mooi weer ook eens buiten op als u de helft ophangt bespaar u dit €5 tot 20euro per maand.


TipD. Not always use the dryer, hang your clothes outside in good weather a look if you hang half save you € 5 to 20euro per month.

 • Koop huishoudtoestellen met een energiezuinig label (A,AA).De aankoopprijs van deze toestellen is weliswaar een beetije duurder, maar die meerkost verdien je snel terug dankzij een energiezuiniger verbruik van het toestel.

-     Buy energy efficient appliances with a label (A, AA). The purchase of these devices is indeed a beetije expensive, but costs more quickly earn a power-efficient consumption of the appliance.

 • Gebruik spaarlampen. Ze verbruiken vijf keer minder energie dan gloeilampen en gaan tien keer langer mee.

-          Use compact fluorescent bulbs. They consume five times less energy than incandescent bulbs and are ten times longer.

Tip5. Koop spaarlampen dit kost u minder energie en minder geld, uw energie besparing kan oplopen tot €5 per spaarlamp per jaar

TipE. Buy bulbs that cost you less energy and less money, your savings can amount to € 5 per bulb per year 

 • Let op je waterverbruik. Een bad nemen staat gelijk aan 13 emmers water, een douche aan slechts 5 emmers.

-          Watch your water consumption. A bath is equivalent to 13 buckets of water, a shower with only 5 buckets.

Tip9. Wij douchen gemiddeld 9 minuten en gebruiken ongeveer 100 liter water, als je 1 minuut korter zult douchen per keer zal dit 10 liter warm water besparen en dus energie besparend zijn.

TipI. We averaged 9 minutes showering and use about 100 liters of water, if you are one minute shorter shower each time you will save 10 liters hot water and thus save energy.

Tip11. It's almost Christmas, holiday season is great time everyone knows that. So where can you save? You buy some nice candles and put on the table. If it all that night do you get the light from the candles and a nice atmosphere and save again.

TipK. Het is al bijna kerst, december maand is super duur dat weet iedereen. Waar kan je dus op besparen? Je koopt wat leuke kaarsen en zet die op tafel. Als het al wat donker word doe je het licht uit en de kaarsen aan een leuke sfeer en ook nog eens besparen.

TipG. If you want a frozen product to thaw, place the product in the refrigerator. The refrigerator uses the cold of the product, and thus requires less power your fridge.

Tip7. Wanneer u een ingevroren product wilt gaan ontdooien, leg het product dan in de koelkast. De koelkast gebruikt de kou van het product, en dus eist je koelkast minder vermogen.

 

 • Bevestig achter de radiatoren een reflecterende radiatorfolie.

-          Attach the radiator behind a reflective radiator foil.

Hoe Zuinig ben jij?  How efficient are you?

Wat doe jij thuis om energie te besparen?  What do you do at home to save energy?

Hoe kun je energie besparen?   How can you save energy?

U kunt op veel verschillende manieren op energie besparen. Hieronder volgen enkele methoden en tips hoe u het beste kunt bezuinigen. Voor de meeste apparaten geldt dat u tegenwoordig kunt zien hoeveel energie ze verbruiken. Neem dus alleen maar apparaten met een A-label. Deze zijn namelijk extra zuinig.

 

Energie besparen tijdens het koken:

 •Wanneer u bijvoorbeeld groentes eet die lang moeten koken kunt u beter gebruik maken van een snelkookpan. Dit is namelijk veel voordeliger.

 •Tijdens het koken is het belangrijk dat u uw pannen goed op het fornuis zet en dat u ook geen pannen gebruikt die te groot zijn. Het beste is om een pan te kiezen waar het eten precies inpast.

 •Wanneer u iets moet koken is het belangrijk dat u niet te veel water in de pan doet. Het duurt dan namelijk veel langer voordat het water kookt.

 

Energie besparen met de wasmachine en de droger:

 •Doe de wasmachine pas aan als de wasmachine vol zit. Het kost namelijk veel te veel energie om steeds een halve was te draaien.

 •Met de nieuwe wasmachines van tegenwoordig wordt de was ook op 40 graden erg schoon. Het is bovendien veel voordeliger om op 40 graden dan op 60 graden of meer te wassen. Doe dit dan ook alleen wanneer iets echt heel vies is.

 •Het is natuurlijk beter om uw was buiten te drogen te hangen, maar wanneer u dan toch een wasdroger gebruikt is het belangrijk dat u uw was eerst goed centrifugeert. Hierdoor hoeft u de droger minder lang aan te laten.

 

Energie besparen met de tv, computer en opladers:

 •Steeds apparaten blijven op stand-by staan. Dit gebruikt erg veel energie. Het is dan ook erg belangrijk dat u alle apparaten uitzet voor u gaat slapen.

 •De opladers van bijvoorbeeld uw tandenborstel, mobiel of videocamera gebruiken ook stroom wanneer u ze ongebruikt in het stopcontact laat zitten. Wanneer u dus niets oplaadt moet u ze ook uit het stopcontact halen.

 •Wanneer u uw computer, printer of faxapparaat afsluit verbruiken deze toch nog stroom als de stekker in het stopcontact blijft zitten. U kunt dan ook het beste al deze stekkers in een verlengsnoer steken en die dan s avonds uit het stopcontact halen.

 

Energie besparen met lampen:

 •Wanneer u een lamp heeft met een dimmer dan gebruikt deze ook stroom als de lamp uit is. U kunt dit voorkomen door de stekker uit het stopcontact te halen of door een aan- en uitschakelaar tussen de dimmer en het stopcontact te zetten.

 •Laat niet onnodig veel buitenlampen branden.

 Energie besparen met behulp van de koelkast:

 •Wanneer u iets uit de koelkast haalt moet u de deur zo kort mogelijk open houden.

 •Ook moet u bij het plaatsen van de koelkast minimaal 10 cm tussen de muur en de achterkant van de koelkast laten. Hierdoor kan namelijk de warmte makkelijk achter de koelkast weg. Bovendien moet u kijken of de koelkast niet de hele dag in de zon of te dicht bij een verwarming staat.

 •Wanneer u een ingevroren product wilt ontdooien kunt u dit het beste in de koelkast doen. De kou die namelijk tijdens het ontdooien vrijkomt wordt door de koelkast gebruikt. De koelkast hoeft dan zelf even minder te koelen.

Energie besparen – het waarom . Waarom is energie besparen belangrijk? 

Er zijn eigenlijk twee redenen waarom mensen op energie gaan besparen.

Reden nummer één om energie te besparen

 Reden nummer één is dat het zorgt voor een lagere energierekening. Wanneer u minder energie gebruikt hoeft u ook minder te gaan betalen. Maandelijks zult u op uw rekening niet zo heel veel verschil zien, maar wanneer u op jaarbasis kijkt ziet u dat het toch degelijk geld oplevert. Toch kan het zo zijn dat u energie heeft bespaart maar dat de rekening hetzelfde is gebleven. Het kan dan zo zijn dat de energieprijzen zijn gestegen of dat u juist een strenge winter heeft gehad. Het is dan ook beter om niet het bedrag dat u maandelijks of jaarlijks moet betalen in de gaten te houden, maar dat u steeds noteert hoeveel energie u verbruikt heeft. U kunt dan zien of u inderdaad minder bent gaan verbruiken. U weet dan ook dat wanneer u niet was gaan besparen u nog meer had moeten betalen. U moet er wel rekening mee houden dat iemand die heel veel energie verbruikt relatief meer geld zal besparen dan iemand die al heel weinig verbruikt. Het is dan ook moeilijk om een indicatie te geven van het bedrag dat u gaat besparen.

 

Reden nummer twee om energie te besparen

Maar geld is natuurlijk niet de enige reden om te gaan bezuinigen op het energie verbruik. Veel mensen bezuinigen omdat ze een steentje willen bijdragen aan een beter milieu. Wanneer energie geproduceerd wordt komen er stoffen vrij die slecht voor het milieu zijn. Wanneer u dus gaat besparen op energie helpt u dus gelijk mee aan een beter milieu. Maar niet alleen de productie van energie, maar ook het verbruiken van energie is schadelijk voor het milieu. Wanneer je namelijk energie gebruikt komt er koolstofdioxide (CO2) vrij. Te veel CO2 in de lucht leidt tot het broeikaseffect. Dit houdt onder andere in dat de aarde opwarmt. Om dit zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat u bezuinigt op energie of gebruik maakt van duurzame energie. Dit is schone energie. U moet dan denken aan energie dat is opgewekt door wind- en of zonne-energie.

 

Bij het verbruiken van energie komt niet alleen CO2 vrij, maar er komen nog veel andere schadelijke stoffen in de lucht. Dit leidt misschien niet tot het broeikaseffect, maar het zorgt wel voor de nodige luchtvervuiling.

 

Bovendien raken de fossiele brandstoffen, zoals gas, steenkool en olie, langzaam op. Jaarlijks wordt er steeds meer verbruikt terwijl er steeds minder fossiele brandstoffen zijn. Dit is ook de reden van de stijgende energieprijs.

 

Wanneer u dus wilt meewerken aan een beter milieu kunt u dus energie gaan besparen of gebruik maken van duurzame energie.

 

In English

How can you save energy?

 

There are many ways to save energy. Here are some methods and tips on how best to economize. For most devices, do you now see how much energy they consume. So take only devices with an A-label. These are in fact more economical.


Saving energy while cooking:


• For example, eating vegetables that long to cook, you should use a pressure cooker. This is much cheaper.

• When cooking, it is important that your good pans on the stove and put that you do not use pots that are too large. It is best to choose a pan where the food fits exactly.
• When you have something to cook it is important not too much water in the pan. It takes a lot longer before the water boils.


Save energy with the washer and dryer:

• Put the machine only if the machine is full. It consumes too much energy had a half-turn.
• With the new machines of today, the 40 degrees was also very clean. It is also much cheaper than at 40 degrees to 60 degrees or more to wash. Then do this only when something really dirty.
• It is much better for your laundry hung out to dry, but when you do use a dryer, it is important that you first had good spin. This saves you from the dryer to be shorter.


Save energy with the television, computer and chargers:

• Always keep equipment on standby. This uses a lot of energy. It is very important that all devices off before bedtime.

• The chargers such as your toothbrush, mobile or video camera power even when they are unused in the wall left attached. When you have nothing to charge them also from the outlet.
• When your computer, printer or fax machine shut it still consume electricity when plugged in stays. You can also best if it plugs into an extension cord and then stabbing at night from the mains.


Save energy with bulbs:

• When using a lamp with a dimmer will use this power even when the lamp is off. You can prevent the plug from the wall outlet or a power switch between the dimmer and the power to turn.
• Do not use excessive lights burn out.


Save energy with the fridge:

• When something from the fridge to the door as soon as possible open.
• You also need to place the refrigerator at least 10 cm between the wall and the back of the fridge. This can lower the heat behind the refrigerator away easily. You must also check whether the refrigerator all day in the sun or near a heating state.
• If you want to defrost a frozen product the best you can do in the refrigerator. The cold fact that the thawing released by the used refrigerator. The refrigerator does himself as less than cool.
Saving energy – why?   Why is saving energy important?

There are actually two reasons why people go to energy savings.


Reason number one to save energy

Reason number one is that it provides a lower energy bill. When you use less energy you need to start paying less. Every month you'll be on your account is not that much difference, but if you look you see on an annual basis that it is indeed money. Yet it may be that you have saves energy but the bill remains the same. It may be that energy prices have increased or you just had a harsh winter. It is better not the amount you pay monthly or annually in the monitor, but you always note how much energy has been used. You can then see if you're really going to consume less. You know that if you were not going to save you even more should have paid. You should keep in mind that anyone who uses relatively much energy will save more money than someone who consumes very little. It is therefore difficult to give an indication of the amount you will save.


Reason number two to save energy

But money is not the only reason to cut back on energy consumption. Many people cut because they want to contribute to a better environment. When energy is produced substances are released that there will be bad for the environment. So if you are saving on energy will help you straight away so a better environment. But not only energy production but also the consumption of energy is harmful to the environment. Because when you use energy will be carbon dioxide (CO2) is released. Too much CO2 in the air leads to the greenhouse effect. This includes that the global warming. To do this as much as possible, it is important to economise on energy or using renewable energy. This is clean energy. You must remember that energy generated by wind and or solar power.

When consumption of energy is not only CO2, but there are many other harmful substances in the air. This may not lead to global warming, but it does provide the necessary air pollution.

Moreover touch the fossil fuels such as gas, coal and oil, slowly. Each year more and more while consuming fewer fossil fuels. This is the reason of rising energy prices.

So if you want to contribute to a better environment so you can start saving energy or using renewable energy.

35.                         Nachtopvang en onthaalhuizen

De Biekorf (CAW Metropool)

Dambruggestraat 304

2060 Antwerpen

Tel. 03-232.08.24 – biekort@cawmetropool.be

Daklozen kunnen zich aanmelden tussen 20u en 22u voor een veilige, rustige en hygienische overmachtingsmogelijkheid (en douche), voor 2?50 euro; het centerum sluit ’s morgens om 8u.

Sociaal Hotel De Passage (CAW Metropool) p 17

Trapstraat 11

2060 Antwerpen

03/224.85.92

passage@cawmetropool.be

De passege biedt cliénten (zowel mannen,vrouwen,koppels als gezinnen met kinderen) die elders in begeleiding zijn of komen tijdelijk onderdak,

·        ofwel onmiddelijke opvang voor één tot drie noodnachten, in een veilige omgeving, en in het kader van een opstartende of lopende begeleiding. Een noodnacht wordt pas ter beschikking gesteld als alle andere mogelijkheden voor het vinden van een slaapplaats zijn uitgeput.

·        Ofwel een kortdurende residentiéle overbrugging (van één week tot vier weken) in een woonerstudio. Ook enkel in het kader van een bestaande of een door een andere dienst juist opgestarte begeleiding. Als de exterme begeleiding stopt, om welke reden ook, dan stopt ook automatisch het verblijf in De passage.

De instroom gebeurt altijd via een humpverlener die een medewerker van De passage telefonisch contacteert.

Elke werkdag (behalve donderdag vanaf 12u30)van 10u tot 17u.

Noodopvang:

CAW metropool bouwt een algemeen onthaal uit. De instroom van de crisishulpveriening loopt tussen 9u en 16u via het onthaalteam Amok. Vrijdagmarkt 11,2000 Antwerpen (03-232.16.19- onthaalteamok@cawmetropool.be of crisisteam@cawmetropol.be).

Het crisisteam is 7 dagen op 7 en 24u op 24 bereikbaar in crisisituaties (voor jongeren tussen 12 en 25: crisisteam- project integrale jeugdhulpverlening. Appelstraat 23,2140 borgerhout, 03-285.98.20- crisishulp@ijh-ant.be). Of via het ontehaalteam van het jongerenadviescenterum JACPLus, korte Nieuwstraat 26,2000 Antwerpen (03-232.27.28- jacplus@antwerpen.be-www;jac.be) Maandag, woensdag,vrijdag van 10 tot 17u en dinsdag en donderdag van 13 tot 17u.

36.                        Medische hulpverlening  p 24

Dokters van de wereld

Van Maerlantstraat 56

2060 antwerpen

Tel. 03-231.36.41

Tel. O3-707.22.60

Maandagvoormiddag 9u (wees op tijd, enkel voor de tien eersten).

Donderdagnamiddag 13u (enkel voor de twintig eersten).

Het project ‘Toegang tot gezondheidszorg’ richt zich tot personen de uitgesloten zijn van de meest elementaire gezodheidszorgen. Ze kunnen er terecht voor gratis medische en sociale consultaties bij een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers.

Wijkgezondheidscentrum De Regent

Regentstraat 1

2060 Antwerpen

03-217.97.90

Vrije raadpleging: maandag tot vrijdag van 9.30u tot 10.30u en van 16 tot 18u

Centerum waarin artsen, verpleegster, sociaal assistent, adminstratief bediende en onthaalvrijwilligers samenwerken. Mensen uit 2060 Antwerpen kunnen er gebruik van maken, na inschrijving;

Wijkgezondsheidscenterum ’t spoor

Guldensportenstraat 84

2140 Borgerhout

03-217.21.10

info@wgctspoor.be-www.wgctspoor.be

vrije raadleging: maandag tot vrijdag van 16 tot 18u, dinsdag en donderdag van 17 tot 18u en woensdag van 14 tot 16u

centerum waarin artsen, verpleegster, sociaal assistent, administratief bediende en onthaalvrijwilligers samenwerken.

De bres- Geneeskunde voor het volk

St-Rochusstraat 57

2100 Deurne

Tel. 03-320.85.20

Sociale steunpunten gezondheid

Een sociaal steunpunt gezondheid (SSG) biedt kansarme buurtbewoners een antwoord op al hun vragen en bezorgdheden over ziektes, hygiéne en evenwichtige voeding.

Sociaal steunpunten Gezondheid kiel

De Bosschaerstraat 4

2020 Antwerpen

Tel. 03 259 50 70

Sociaal steunpunten gezondheid Noord

Sohoolstraat 14

2060 Antwerpen

tel. 03 270 33 45

fax. 03 270 33 47

Helpcenter

Sint-Andeiesstraat 7

2000 Antwerpen

tel.03-216.02.88

helpcenter@itg.be

www.helpcenteritg.be

Vrije raadpleging: maandag en vrijdag tussen 17 en 19 u

Consultaties op afspraak: ma.13.30-17u – di 14-19_ wo 14-18 _ do 10-15 en vr 15-17u

Medische consultatie rond anticonceptie, ongewenste zwangerschap, soa, hiv, seksuele problemen en psychosociale begeleiding.

De Elegast

Belgiélei 203

2000 Antwerpen

tel. 03-296.75.25

centerum voor jonge slachtoffers van seksueel geweld; leerprojecten en het uitwerken van allernatieve straffen. Observatiecenterum voor kinderen als slachtoffer. Het cleen jongeren Team:- preventie van druggebruik.

 

37.                        Buurtwerking p 43

Voor vele mensen die met een vraag komen, is het probleem van eenzaamheid, van afgebroken relaties groot; wij verwijzen hier naar de werking van de verschillende buurthuizen in de stad:

Wijkcenterum ’t pleintije ( CAW De Terp – CAW Metropool), St-Rochusstraat

106,2100 Deurne, tel. 03-320.26.70 _ fax. 03-320.26.71 moedemdeurne@cawmetropool.be

Maandag 12.30-17u, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9-17u woensdag gesloten

Buurtwerk De Drie pleintjes, Linnaeusstraat 40, 2140 Borgerhout, tel. 03-235.19.80

Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 12u

Buurtwerk Posthof, pariotenstraat 62, 2600 Berchem, tel. 03-218.80.43

Dinsdag, woensdag en donderdag van 14u tot 17u

Buurtwerk Dam-Schijnpoort, Lange Lobroekstraat 34,2060 Antwerpen, tel.03-217.43.73 alle dagen van 13u tot 17u

Buurtwerk Stuivenberg. Lange Scholierstraat 94,2060 Antwerpen,

tel.03-235.03.44

maandag, dinsdag en vrijdag van 13.30 u tot 16.30 u en woensdag van

10 u tot 12 u

Buurtwerk De Open poort, sergeyselsstraat 45,2140 Borgerhout,

tel. 03-236.94.74

Buurtwerk Seefhoek, Gasstraat 14,2060 Antwerpen, tel.03-231.94.51

Buurthuis De Tiret, directiegebouw van Den Tir,Laermansstraat 23, 2020 Antwerpen, tel.03-257.30.91

Buurtwerk Rozemaal, Groot Hagelkruis 207,2030 Antwerpen,

tel.03-542.42.31

cultureel Ontmoetingscentrum, Nova kiel, Schijfstraat 105 2010 Antwerpen, tel 03-259.04.20, nova@stad.antwerpen.be, www.nova-kiel.be

Kids (kansen in de stad), Borgerhoutsestraat 32,2018 Antwerpen, tel. 03-270.39.10,fax 03-270.39.19,www.kidsvzw.be,

werking van kansarme jongeren en migranten.

38.                        

 

Complete Directory »  all infomation about Oromo and Oromia you can get on these websie

New WebPages | News & Current Affairs | Human Rights & Justice | Oromo Communities | Political Affairs | Language & Culture | Religions | Academic Resource

Business and Tourism | Relief, Development & Health | Sports | Music, Video & the Arts Click here to submit a website » » »

 

Current Affairs »

- Ayyaantuu

- Bilisummaa

- Finfinne Times

- Gubirmans Publishing

- Jimma Times

- Mana Oromoo Swiss

- Oromedia

- Oromian.net

- Oromia Times

- Oromo Affairs

- OromoMedia

- Oromo Press

- Oromsis

- Qeerroo

- QO Eessaa Karam

- URJII Online


Horn of African Sites »

- AIGA Forum

- Amb. David Shinn

- Amir Arts (Somalia)

- Anuak Justice Council

- Awate (Eritrea)

- East Africa Forum

- Enset

- EthioMedia.com

- Ethiopian Review

- Ogaden Online

- Shabait (Eritrea)

- The Sidama Concern

- Walta Information Center

 

New Websites »

- Oromo Folklore and Resistance Studies (By Asafa T. Dibaba)

- Bareedina: Women of Oromia

- Union of Oromo Students in Europe

- Oromia Sports

- Midwest Oromo Communities

- Qeerroo: The National Youth Movement for Freedom and Democracy

- Katar River Restaurant and Bakery

- Riverside Kello Floral

- AliBirra.com

- Oromo Women International Conference

 

 

Oromo Communities »

- British Columbia, Canada

- Cairo, Egypt

- Calgary, Canada

- Gursum.com

- International Oromo Women's Organization

- Kenya

- Los Angeles

- Manchester, the UK

- Midwest Oromo Communities

- Minnesota

- Ohio

- OromiaSpace.com

- Oromia Student Union @ UMN

- Oromia Youth Association

- Oromo Community Services in Seattle

- Oromo Cultural Center

- Oromo Women's International Conference

- Oromtitti.com

- Oslo, Norway

- Seattle (2nd website)

- South Australia

- South Rogaland, Norway

- Switzerland

- Toronto, Canada

- Union of Oromo Students Europe | 2nd

- Victoria, Australia

- Washington, DC

- Western New York

 

Music & The Arts »

- AliBirra.com

- Bareedina: Women of Oromia

- Boonaa Mohammed

- Elemo Music

- Epidemic @ MySpace

- Ferhan @ MySpace

- Greeting Cards

- Habtamu Lamu @ MySpace

- Kemer Yousuf @ MySpace

- MyCountrySound.com

- Ogina - Webzine

- Oromia Music

- OromoSounds.com

- Samuel Daffa's Art Gallery

- Sandscribe Communications

- Subi Promotion, Trading

- Yared Dibaba (Entertainer)


Sports »

- Athlete Alemitu Bekele

- Athlete Maryam Jamal

- Athlete Ted Jaleta

- Athlete Tirunesh Dibaba

- Australian Oromo Soccer

- CyberOromia.com

- MW FC @ Myspace

- Oromo Jilboo Game

- Oromia Sports

- OSFNA

- Toronto Oromia FC

- Wollega Stadium Complex

Political Affairs »

- Afro Gadaa Initiative

- FIDO

- GABUO

- Horn African Americans

- Oromiya Government

- OromoLiberationFront.info

- OromoLiberationFront.org

- OromooLiberationFront.org

- Oromo Parliamentarians

- Oromo People's Congress

- Oromo People's Congress

- OPDO

- ULFO

- UOPLF

 

Human Rights »

- Amnesty International

- HRLHA

- Human Rights Watch

- Oromia Center for Human Rights

- Oromia Human Rights & Justice Council

- Oromo Support Group


Academic Links »

- 2020 Open University College

- Ambo High School Alumni

- DemissieBulto.com

- Oromo Folklore and Resistance

- The Oromo Network

- Oromo Studies Association

- Saphalo Foundation

- Satellite Maps of Oromiyaa

- Windows Odaa Nabee

- Wollega Adventist Academy

- Wollega University

 Related links:-

http://www.oromoparliamentarians.org/dhimma_adda_addaa/Afaan%20Oromo%20-%20English%20dictionary%20and%20software.htm

.
.
.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved