Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

  Junedin Sado Beelii Hararge hin jiru jeedhe Sobuun Ummataa Fixee Kutaa 3faa   

 Junedin Saadoo Soobdu dha ragga isaa, Ummani Haraarge utuu inni Prezidant ta’ee jiruu wagga lama guutuu Roba dhabee margi badee, loon dhamatee, bishaan gogogdee, Oromoo bakkee irratti dudu’aa jirachuu isaan ijooleen Oromoo gabasa yeroo dhibba ol itti ergan dadhaban Vedio waraban Junedinti fidhan, deebiin Junedin Video  kun hojii ABOti jeedhe ijoolee hojii irra arisisee. Kora OPDO Zuway irratti goodhamee keessatti Abbadula gamada fi Girma Biruu yeroo beela ummata Harargee malif nuti hin himamnee maliif utuu isiin jirtani ummatii dhumee jeedhan Junedin Cinqinan, kun olola ABOti jeechuun beela fi du’aa ummatatti qoosee. Jarsoliin dhibba lama (2OO) ol Harargee irra ka’aan wajjira Junedin yamuu dhufaan waaridyan akka Caffee Oromiyaa hin galchine godhee Mohamad Qophee nama jeedhamuu gantuu fi sobduu isaa fakatuu itti erge arisise, namoon kun finfinne keessatti beelan dararaman Waldan macca fi Tulama nanno Embassy UK waltti qabee nyata lateef.  Ummataa Hararge beela’ee achumatii Bishaan fi Midhan keenuufin hojii lubuu bararsuu hojjechuu dursa ture, Junedin Saadoo garuu Beshan fi Midhan ummataa Bela’ee dorkatee dura akka isaan achii ka’ani gara walaga fi Iluuabbaboora qubatan dirqama basef, sababin inni dhiyeese Ummani Hararge guutuun isaa ABO deggera, ABOf kan golga ta’ee nu rakkisa jiru ummataa kana achii buqifnee Wallagga fi Iluabbaoora qubachisuun furmata jeechuun hanga Oggeesi Wallaga fi Iluuabbaboora deemani qooratanti j’oota 9 ol uumman kun gargaarsa tokko malee beelaf dheebuun dhumacha ture, kan Harargee ka’ee milan Finfinne galee Mazjjiida Anuwar Finfinne jiru jala qubatee kana Oromoo hund ni beeka. Dr. Mohamad Alyii fi Dr. Mohamad Husen birra deemne Ummani dhmacha jira, da’iim harma hadha gogoge irratti du’aa jirti lammin keenya kun bararamuu qaba, yamuu jeenuu waraatti harcatuu ABO ijoolee Walagaa Caaffee Oromiyaa keessa qulquleessa jeedhe yeroo tokkicha namoota rakko Oromoof quqaman hunda Oromiyya keessa ari’atee ijoolee Amhara Dr. Mashasha Shawarga, Dr. Xibabuu Alemayo, Alemu Simee, Adnech Abebe, Tasfaye Abebe, Habtamu Sisay kkf samtoota gartuu malamaltumaa Oromyaa keessatti gadii ijaree.  Ummati hararge kumatami erga beelan dhumee booda kan hafee imoo humnan buqa’ee jarraa 21 keessa Isusuz Konkolata jeedhamtuti akka Cidiiti 100 meeshaa isaan wajjin itti fe’eean bishan fi miidhaan malee boqonnaa tokko malee, sa’aatiti KM 120 figuun Harargeetti Hanga Wallagga Begi fi Iluuabbaboora Caawaqaatti guyyaa fi halkan wal-itii deemun kara irratti dhuman, kan konkoolatan ittin galgagalee Gibee keessatti dhumatee. Ummatin Hararge Bishaan fi Miidhaan nyataa utuu hin argatiin aduu fi Awwaran karatti dhumma yamuu Wallagga Begi, fi Iluuabbaboora Caawaqaa ga’uu bakka buluu, waan nyatuu fi waan dhuggu dhabee boosona dagalla keessatti naqani bofa Marrataa (Kobra) jeedhamuu fi Busaan akka dhumatan godhaman. Ummata naanno irra maallaqa kadhatani yamuu achii ol deebi’an amoo karatti qabaman bosonatti akka deebii’an dirqisifaman. Umman Harargee dhummachuu wari falmatee ABO fi Wallagatuu rakkoo Hararge afarsa malee ummani Hararge rakko qaba yoomi jeedhe jeechun Junedin Saadoo TV ti ba’ee sobee. Junedin TPLF gamachiisuuf yamuu TV ti ba’uu waan dubatuu hin beekuu, waan dubatuu hin filatuu borri umman mal nan jeedha hin beekuu, salfachuu hin beekuu, safuu Oromo fi Oromummaa hin beekuu. Ummata Hargarge Buqisuun Junedin fi TPLF rasasa tokkon diina lama ajeesudha. Tokkofan ABO golga akka hin arganee goochuuf nu gargaree jeedhuu, 2faa bakka Oromoo Hargargee bu’qaauu san bulee isaa Somalee irra qubachisuun ummataati laman wal loluun diina walti ta’ee wal shakuun TPLF jarsa arara goodhachuuf akka dirqamu goocha turan.  Lafi Hargrge Somaloon yerro humna hanga Meisooti qabatan, Shinlee, Feqi, Moyalee kkf yamuu isaan baqatoota Somalee Moqadisho dha fiidan irra qubsisan Oromoo ariatan Junedin Sadoo nu hanqina lafa hin qabnuu kanaaf wayee Wando Gent, Necii Sari, Fantalee, Hundanee; Shinilee, Feqi, Jijiga, Moyale Oda Godare kkf jeetan akka akka na birra hin geenye jeechuun buqaiinsa Oromoo itti qoosee, Ummani lafa isaa irra bara Junedin Sadoo bu’qayee gaafa yerron dhufee  Junedin  Sadoo lubuu isaa waliin fayya isaa Gubee, Daaraa isaa Seenaf gargarii hirachuun hin oluu.

Guyya Haraa kana nami Milyona 5 Ethiopia, harki caaluu Oromiyaa keessati beelan du’aa yamuu jiru kanati Junedin Sado fi Mitiku Kassa nmoon jeedhaman Ethiopia keessa Gogiinsa malee Beelii hin jiru jeechuun isaan yaaka gudadha, beelii kun matan isaa TPLF kan ummee yamuu ta’ee beela biyyati keessati dhalatuu mootumman siyyassa isaa ittin gegefata, ummataa beelayee qoonqoon sosobuun degera isaa goodhachuuf itti fayadama, beela dhalatee sababa goodhachuun ummata buqiisee lafa sana irra lamii birra irra qubachisuun ummata fi ummataa diina waltii tasisa.  

Bareefama kana bakka (kutaa) 12 qoqonee waan dhiyeesinuuf nu hordofa;

Ittifufa nu hordofa

Falmata Dhugga Cafee Oromiyaa irra

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved