Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

COPHA YAADAA!Xiinxalaa ta'uu baadhus bu'aa fi kisaaraa akkasumas sodaakoon ibsadha

1. Nageenya labsuun bu'aadha waraana atattamaa biyya mudachuu danda'uuf leenjifachuu dhiisuun kisaaraadha 
2. Dhiifama gochuun bu'aadha bofa mataa rukutuu dhiisuun kisaaraadha 
3. Paartii morkattootaaf waamicha gochuun bu'aadha WBO adamsuu fi G7 simachuuf harka lafa jalaan wirriiqqachuun kisaaraadha 
4. Qaama balaa geessisu faana dhoofnee tarkaanfii fudhannaan hololadha, waraabessa guyyaa ilaaluun kisaaraadha. 
5. Lubbuu darbeef foddaa TV irratti gaddaaf ibsa kennuun aadaadha utuma ibsa kennanii ofiis du'anii argamuun kisaaradha. 
6. Mataa qulqulleeffachuun bu'aadha hanga miillaatti bishaan ofirra yaasuun utuu hin qulqulleessin hafuun kisaaraadha 
7. Team Lammaan biyya geggeessuun bu'aadha Kebede Shogoxen ganda bulchuun kisaaraadha.
8. Hoogganaa jijjiiramaa qabaachuun bu'aadha sirna moofa'e hoogganuun kisaaraadha 
9. Nageenyatti amanuun abdii dha Humna addaa (loltoota) jijjiiramaa hundeessuu dhabuun kisaaraadha.
10. Yeroo namni ofii balaa geessisu laagaa tarsaahanii qeequun 'faashinii' dha, yeroo uummatni ofii duguugamu ilaalanii dhiisuun barteedha, dhumarratti kisaaraadha.
11. Akkaataa itti diinni balaa geessisaa jiru beekuufi beeksisuun bu'aadha diinuma sana ajaandaasaa qabatanii faarsaa ooluun kisaaraadha. 
12. Manni hidhaan ijaan mul'atan cufamuuf karoorfamuun bu'aadha icciitiin mana hidhaa lafa jalaa utuu hindubbatamiin hafuun kisaaraadha 
13. Itoophiyummaa faarsuun uummata Itoophiyaa, siyaasa mootummaa fi Paartii Morkattootaa muraasaaf bu'aadha, Oromiyaaf, Finfinneef, paartii morkattoota Oromoof kisaaraadha. 
14. Dhimmi siyaasa mootummaaf bu'aa ta'e garuu paartii morkattoota Oromoof kisaaraa ta'e walfalmisiisaadha, walfalmiin lafarra harkifatu immoo kisaaraa yerooti. 
15. Kisaaraa yeroo kan akka waggaa 27n darbee akka hindeebineef hojjechuun bu'aadha Sirna kisaaraa waggaa 27 fideen gara fuulduraatti socho'uun ammas kisaaraadha !
16. Doolaarri qabamuun, meeshaan waraanaa qabamuunii fi qabamuu isaa ibsuun bu'aadha, eenyuu harkatti akka qabamee fi tarkaanfii irratti fudhatame ibsuu dhiisuun kisaaraadha. 


Madda:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1493013550814686&id=100003181676164

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved