Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Ijoo Dubbii ABO.


Farrummaan Hoogganoota OPDO/EPRDF Adabachiifamuu Qaba

(Ijoo Dubbii ABO Waxabajjii 21, 2018)

(SBO/VOL - Waxabajjii 21,2018) Dhaabni OPDO jedhamu maal akka tahe, kaayyoo maaliitiif akka ijaaramee fi eenyuun akka ijaarame, akkasumas, guyyaa gaafa TPLF dura bu’uudhaan karaa agarsiisaa Oromiyaa seenan irraa eegalee hanga har’aatti gidiraa hangamii Oromoo irraan gahaa akka turan har’aan tana ummata Oromoof ibsuun mammaaksa ummata Amaaraa isa `ለቀባሪው ማርዳት` (abbicha awwaaletti oduu du’a sanaa himuu) jedhuun wal fakkaachuu danda’a. Bara 1991 irraa kaasee hanga har’aatti Kaayyoo fi imaammata diinummaa TPLF, ABO fi Oromoo irratti qabu lafa kaawwate tumsuu fi ergamtummaa Dhaaba OPDO jedhamu kanaatiin miidhaa isa irra gahaa turee fi jiru ummatni keenya tolchee waan hubatuuf.

Yeroo dhihoo as oggaa namootni akka Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy Ahmad bubbee warraaqsa bilisummaa Oromootiin dhiibamanii gara hoogganummaa ol’aanaa Dhaaba OPDO kanatti dhufuudhaan jechoota sab-boonummaa Oromummaa fi waa’ee haqa-qabeessummaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo leellisanitti dhimma bahuudhaan afaan dhadhaa dibatanii qalbii Oromoo hatuuf duula eegalanitti namootni hedduun jarri kun gantummaa fi farrummaa irraa gara qabsaawummaatti deebi’aa jiru abdii jedhuun gurra kennuufii eegalan.

Addi Bilisummaa Oromoo gama isaatiin ummatni keenya jechoota qabsoo babbareedoo fi afaan mi’aawaa qofa ilaaluudhaan dogoggoruu akka hin qabnee fi eeggannoon akka jiraatu deddeebisee bifa adda addaatiin ummata hubachiisaa ture. Akkuma Addi Bilisummaa Oromoo irra deddeebi’ee hubachiisaa turetti yeroo ammaa hoogganootni OPDO warri kaleessa kabajamuu mirga ummata keenyaaf qabsaawuuf murteeffannee jirra jedhanii afaaniin ummata abdachiisaa turan Oromiyaa Godinoota gara garaa keessatti sab-boontota ilmaan Oromoo kanneen kabajamuu mirga ummata isaaniif dhaabbatan (keessattuu Waraana Bilisummaa Oromoo fi miseensota Qeerroo Bilisummaa Oromoo) irratti ifatti fi harka lafa jalaatiin gochaa diinummaa qaanfachiisaa geggeessaa jiran. Akkanaanis humni Poolisii fi Kora bittinneessaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa waraana EPRDF fi Poolisii Federaalaa waliin hiriiranii akka Waraana Bilisummaa Oromoo fi caasaa ABOtti duulaniif Bulchiinsi Lammaa Magarsaa humna namaa fi bajata ramadee Qabsoo Bilisummaa Oromoo irratti duula farrummaa fi diinummaa eegaluun isaa ragaa qabatamaa dabalataan mirkanaawee jira.

Karaa Dhiha Oromiyaa naannoo bal’aa Waraanni Bilisummaa Oromoo keessa sossohu keessatti loltootaa fi basaasa isaanii iddoo adda addaatti bobbaasuudhaan Waraana Bilisummaa Oromoo fakkeessanii maqaa WBO fi ABO cilee dibuudhaan ABO, WBO fi ummata gidduutti wal shakkii uumuuf akkuma ammaan dura fiilmii kijibaa hedduu hojjechaa turanitti gochaa fokkataa ummata irratti dalaguutti jiraachuu isaaniif ragaan hedduun argamee jira. Gochaa fakkaataa fi kan birootiin karaa Kibba Oromiyaas sochii WBO fi Caasaa ABO irratti duulli bal’aan Bulchiinsa Lammaa Magarsaatiin qindeeffame geggeeffamuu erga jalqabee bubbulee jira.

Kanatti dabalees haala hedduu qaanfachiisaa fi gaddisiisaa taheen yeroo ammaa kan addunyaa fi jaarmoleen hundi jijjiirama gara furmaata dhugaatti geessu abdiidhaan eegaa jiranii fi sanaafis fedhii agarsiisaa jiran keessatti, karaa Godina Gujii Waraana Bilisummaa Oromoo summiidhaan gaaga’uuf shirri fokkisaan xaxamaa akka jiru odeessi qabatamaan ummatni beeku mul’isaa jira. Ajaji haaraan Polisootaa fi Milishotaaf akka ABO lolan dabruu fi bajati guddaan kanaaf ramadamuun waan ummatni beekee ajaa’ibsiifatee fi ittis gaddee dha. Akkasumas ummata keessaa ABO qulleessuu dhaadannoo jedhuun dargaggooti hedduun caasaa nageenyaa OPDOtiin ukkaamfamanii achi-buuteen isaanii dhabamaa jira.

Ummatni keenya shiraa fi sochii farrummaa daangaa dabre kan hoogganootni OPDO/EPRDF Qabsoo Bilisumaa isaa fi WBO, akkasumas, caasaa Adda Bilisummaa Oromoo irratti geggeessaa jiran kana hubatee bakka hundatti eeggannoo feesisu akka taasisuu fi farreen ummata keenyaa kanneen safuu hin beekne kana adabachiisuufis mala danda’amu hundaan irratti hojjechuun dirqama qabsoo tahuu Addi Bilisummaa Oromoo jabeessee hubachiisa.

Injifannoo Ummata Oromoof !

21/06/2018

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved