Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Uumataa Oromoo Maraaf

Preezidaanti Mootummaa Nannoo Oromiyaatiif

                        Goochaa TPLF Oromoo irrati dalgaduu saxilamuu qaba!!

Yuuniverstii Weelleegaa Ebbifama baratoota ilaachisee Balbala Yuunversitchaa irrati Afaan Amhara fi Englishin bareefamee afaan Oromoon bareefamuu dhisuun isaa Baratoota Yuuniversty sana hunda Maatii isaan fi ummataa magala Nekemte hunda gadisisee jira. Erga kana dhaga’amee kasse barattoota kolleejjii fi universiitii marii’acha jiru. Goochan kun amoo ummataa Nekemte gadisisuu irra darbee akka isaan nannnoo isaa qooratan goodhee jira.

 Shira dhoksaan magaalaa Naqamtee keessatti yeroo dheeraaf bifa dhoksaan bakka namootni hin beekneetti sabboontota ilmaan Oromoo ilaalcha Oromumummaa qofaan yakkamanii mana boollaa lafa jalaatti hidhamanii jirantu jira kan jedhamu odeeffannoo barataa yuniversitii tokko tokko irraa arganee jira. Mana viillaa mooraan isaa dulloomeefi biqilaan irratti biqiletu jira. Mooraan viillaa kun bara mootummaa hayilesillaaseefi Dergii mooraa mootummaa ykn yemengist gibbi jedhamee waamama hanga har'atti. Bara mootummaa lamaan darban kana mooraan kun teessoo qubsuma ykn buufata waraanaa ta'ee tajaajilaa ture. Kufaatii dargii irraa kaasee mootummaan Wayyaanee mooraa kana akkas jechuun seenaa isaa Uummata magaalaa Naqamteetti himaa ture.

Viillaan kun mooraa loltoota haila sillaaseefi dargii waantureef fanjii, boombiifi dhuka'aa garaagaraa kan lubbuu baay'eefi magaalaa Naqamtee barbadeessu awwaalanii deeman waanta'eef viillaa kana hinbaninaa, mooraa isaatti hindhiyaatinaa, inveesteroonni lafa biraa fudhadhaa malee mooraa kana inveesti hingodhinaa, isiniif hinkennamu jechuun viillaan kun waggaa 22 guutuu cufamee mooraan isaa bososee jiraachuun isaa maqaa waraanaa dargiitu dhuka'aafi fanjii awwaalee jedhu golgaa godhachuun akka namootni naannoo sana deddeebi'ee gochaa suukanneessaa hidhamtoota mana boollaa viillaa kana jala jiran hin argineefi hin saaxilleef namoota magaalaa Naqamtee guutuu haala kanaan sodaachisanii jiru.

 Har'as taanaan namootni magaalaa Naqamteefi naannoo isheetti argaman hundii iccitii kana hinbeekan.Waggaa 22 guutuu sabboontotni ilmaan Oromoo sababa ilaalcha Oromummaa isaaniifi yakkamanii hidhamaa turaniifi hidhamaa jiran warri maayikalaawwii,qaallaattiifi zuwaayitti hidhamanii dararaafi gochii farrummaa irratti raawwatamaa ture kan gochoota diinni ittiin yakkite amanuufi diinaaf jilbeenfachuu didantu Mana hidhaa boollaa Viillaa kana jalatti argamutti hidhamaa akka jiran odeeffannoo barattoota wallaggaa Yuniversity irraa arganneen saaxilu dandeenyeerra. Viillaan mana hidhaa boollaa lafa jalaa kun Godina W/bahaa Magaalaa Naqamtee ganda 02 tti bakka beeta mengistiin kun itti argamuu. 1/ Huteela Muluu fuldura.2/karaa dhiyaan waajjira tele com.3/ kallatti bahaan wajjira merry stops. 4/ Taappellaan kolleejjii Ask. Jedhu karaa 2 ffaa irraan dallaa mana hidhaa boollaa of keessaa qabu kanatti hirkate dhabbatee argama. Raagaan kun quubsaadha.  

Maagalaa Naqametee fi Mootummaan Nannoo Oromiyaa utuu hin beekin Oromoon lafa Oromiyya irrati lafa jala hidhamee wagga 22 turuun cimmina TPLF utuu hin tanee dadhabiina ijoolee Oromooti . Goochaa TPLF raawatee kana haara yeeroodha akka siira’uu  falmachuun dirqama kun ta’uu bana garuu miseensoon OPDO fi TPLF qixaa akka adabamtan amuma isiinti dhamana. Ministeroon Dargii waan isaan ta’aan ni beektuu. Angawwan TPLF/OPDO tokko Oromoo irrati yaakaa dalagee biyya kami ilee keessa akka naggan hin jiranee beekuu qabduu.

  

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved