Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

OROMO WOMEN NATIONAL UNION FOR LIBERATION (OWN-UL)

Introduction

Due to the harsh and increasing oppression of the Ethiopian government; the social, political and economical problems has reached an unprecedented level in the country. As a prime target and ongoing victim of genocide, the Oromo people have to double its effort in stepping up its struggle. Taking in to account the aforementioned facts; we the Oromo Women from all corners of Oromiya, have decided to stand together and deliver our responsibility in addressing the pressing human right issues of our people under the name and logo indicated above.

1.      Whereas, the government act of unjustified imprisonment under terrorism law, exiling and killing of citizens demanding human right issues are intolerable;

2.      Whereas, it has become important to document and expose the successive Ethiopian government horrendous crime against Oromo women;

3.      Whereas, societal problems of unemployment and cost of living are unbearable and increasingly severe by the day

4.      Whereas, the Oromo are left with no other option but to step up its struggle to achieve the right to self determination for the Oromiya and other nations in the country,

5.      Whereas, it is necessary to work in an organized manner to build on the ongoing  contribution of Women in the Oromo struggle for self determination and freedom and to learn from other nations who achieved their goal;

6.      Whereas, it is crucial to air the voice of the Oromo and other oppressed nations suffering under the brutal EPRDF government, to the international communities through medias;

7.      Whereas, it has become an urgent matter to put the facts straight and counter the false propaganda of the government about the Oromo which has recently been intensified to crush the struggle of our people,

8.       Whereas, it has become necessary to stand with “National Youth Movement for Freedom And Democracy, QEERROO” and to organize the share of women in this effort

9.      Whereas, the ongoing environmental destruction, displacement, imprisonment, exiling, killing and genocide against the Oromo and other oppressed nations in the country has necessitated an organized counter offensive against the oppressor.

Accordingly, to play our role in the ongoing struggle, we hereby declare the establishment of our union. By enhancing the performance of this organization and partnering with other like minded groups, we vow to struggle for our cause and declare our readiness to pay any sacrifice it may take. 

We will realize our struggle and our right!!!

Victory for the Oromo!!!

Oromo Women National Union for Liberation

July11, 2013

OROMO WOMEN NATIONAL UNION FOR LIBERATION (OWN-UL)

Seensa

Dhiibbaan mootummaan wayyaanee Impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiru, haala yeroo kamuu olitti hammaachaa dhufuu fi rakkoowwan hawaasummaa, siyaasaa fi dinagdee biyya kana keessatti daran hadhaawaa dhufuun beekkamaa dha. Sababaa kana irraan gaaffiiwwan mirgaaf waggaa dheeraa qabsaawaa kan turan  sabawwan cunqurfamoo mara irraa addatti ammo duguuggaan sanyii irratti tooftaan bara baraan  gaggeeffamaa kan jiru uummata Oromoo irraa qabsoo finiinsuttu eegama.  Haala kana hubachuudhaan nuti shamarran Oromoo golee Oromiyaa mara keessaa harka wal qabachuun dirqama QBO nu irra jiru  bahuuf maqaa fi loogoo armaan oliin hiriiruun gaaffii mirgaa finiinsuu fi dirqama haala yeroo kamuu olitti bahuuf ijaaramuu keenya labsina.

Haallen dirqama kanaaf haamileen ka’uuf kan nu kakaasani fi dirqisiisan  keessaa gariin:

1.    Gaaffiileen mirgaa biyya Itoophiyaa jedhamuun waamamtu kana keessatti gaafataman hundaaf deebiin hidhaa,  ajjeechaa, qe’ee irraa arii’amuu fi himannaan shororkeessumaa daangaa darbe haala yeroo kamuu olitti ilmaan Oromoo irratti jireenyi hammaachaa waan dhufeef;

2.    Addatti ammoo Shamarran Oromoo cunqursaa fokkisaa jarraa tokko fi walakkaaf irratti sababa dubartii tahaniif addatti bifa natii hin qabneen bara baraan tarkaanfii suukanneessaa mootummaan Itophiyaa irratti fudhatuu galmeen qabuu fi addunyaa fi Oromoo irratti saxiluun barbaachisaa waan taheef;

3.    Rakkoolee hawaasummaa, hojii dhabdummaan, qaala’insi jireenyaa rakkoo siyaasaa hundee godhate daran ulfaataa waan taheef;

4.    Mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo fi sabawwan cunqurfamoo biyyattii keessaa akka kabajamu daran qabsoo finiinsuu malee filmaatni biraa waan hin jirreef;

5.    Qabsoo Walabummaa fi bilsummaa Oromoo keessatti hirmaannaan shamarran Oromoo  qooda qabaachaa turee fi itti jiru daran jabeessuunii fi  fakkeenya biyyoottan shamarran abbaa irrummaa of irraa darbuun hiree murteeffannaa kabajsiisanitti hubachuun  bifa jarmayaan socho’uun barbaachisaa waan taheef;

6.    Sagaleen uummata Oromoo fi sabawwan cunqurfamoo mootummaa abbaa irree wayyaanee jalatti ukkaamsamuun jiru miidiyaalee addunyaa hammachuun akka ifa bahu irratti qabsaawuun yeroo kamuu caalaa ifaa waan dhufeef;

7.    Qabsoo ummtootaa fi mirga  Oromoo gufachiisuuf humnootni munyuqan  miidiyaa alaa fi mootummaa irraatti  olola afaan faajjiin ummata keenya keessa oofuun waan  lallabaa jiraniif ammoo keessi jireenya ummata cunqurfamoo hundi  kan isaan lallaban  irraa fallaa waan ta'ee jiruuf ifatti ummataaf barnoota fi odeeffannoo dhugaa  kennuun ijaaramuun mirga isaaf akka fallamatu gochuuf;

8.    Gaaffii mirgaa fi dimokraasiif  Sochiin Dargaggoota Biyyoolessaa kan Bilisummaa fi Dimokiraasii (Qeerroon Bilisummaa) itti jiru cinaa dhaabbachuun shamarran qooda qabsoo jabinaan akka bahan irratti hojjechuuf;

9.    Saaminsa, duguuggii sanyii, faalama qilleensaa fi cirama bosonaa, qe’ee irraa buqqa’insa, hidhaa, ajjeechaa  fi hammeenya uummata Oromoo  fi ummata cunqurfamaa kamuu irratti hojjetamu dura dhaabbachuuf;

 

Qabsoo waliigalaa keessatti qooda ol aanaa kennuuf ijaarmuu keenya irra deebiin labsina. Jarmayaa keenya kana jabeeffatuun humnoota QBO fi warraaqsa haqaa galiin gahuuf  socho’an hunda waliin tahuun wareegama kamuu baasuuf qophii tahuu keenyas beeksifna.

Qabsoo Keenyaan Mirga Keenya ni Mirkaneessina!!

Injifannoo Ummata oromoof!!

Oromo Women National Union for Liberation

July11, 2013

Oromo Women National Union for Liberation                   Email: hawine342@gmail.com

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved