Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         


Shiira Magaloota Oromiyya irrati dalagamu Hamormanuu  !!


Mootummaan yeroo ammaa kana Finfinneef Naannoo ishii babal'isuu jedhee godinaalee oromiyaa naannawaa finfinnee jiran harka federaalaa jela galchuuf qophii xumuree jira.

Kana jechuun magaalota Finfinneetti dhihoo jiran Buraayyuu - xaaxaq, Aqaaqii- Bishooftuu Sabbataa - Sabbataa Hawaas fi kkf Addis Ababaa jela galchuuf Qophii xumuranii jiru.

Kun immoo uummata Oromoo Finfinnee fi Naannoo isaa jiraatan irratti
dhiibbaa qaba jedheen yaada.


1. Afaan Oromoo haasa'uufis ta'e ittiin hojjechuuf ni dhorkamu;
2. Lafti kan Oromoo ta'uufi sabboonummaan dhaloota amma harkaa salphaatti baduu danda'a.
3. Beeksisumti suuqiiwwaniifi dhaabbilee garaagaraa ibsan afaan amaaraan qofa ta'u .

4. Kana qofa miti  Oromoon Nannoo jiratuu hundi Gara jabinan lafa isaa irra buqisani beenya tokko malee ari'ata jiru , kun Duguga sanyii Baleesuu Oromoo irrati Gegesaa jiru;

5. Eegaa kun guddina Afaan Oromoo irratti dhiibbaa gudaa fiduu
danda'a. Dhalootni haraan siirti itti yaaduu hin qabnu, kun egger Oromoo kan baleesuu dha.  Uummatni Oromoo ka'ee wal kakaasuu qaba !

Mee Hashaalummaa jaraa kana akkamitti dura dhabachuu dandeenya kan jeedhu gaafi Oromoo hunda ta’ee jira.

Dhaabbilee Oromoo, Beektoon Oromoo, Dargagooni Oromoo Keesummati Uumanii Naanno Magala Finfiinee jiru tokkoman kayee Shirra Magaloota Oromiyyaa irrati goodhamuu mormachuu qaba. Kantba Kuma Damekssa fi Abdulahasis Ittanna Preezdaanti Oromiyya yaakaa dhokssan hojeeta jiran Kana Dabaloon OPDO Oromo ta’aan fi dhabbaleen Oromoo hundi akka Dura dhabatan Gummiin Paarlamaa Oromoo waamicha dhiyeessa. Miseensoon WFDO fi GDHWBO adda duruman morim gutuumaa Oromiyya keessati akka gegesuu Egaltan isiini dhamana.

 
Oromiyyaan Ni Bilisoomti!!!!

Gummi Paarlamaa Oromoo

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved