Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Sagantaa yaadannoo Lensaa Sobboqaa


Beeksisa: Sagantaa yaadannoo Lensaa Sobboqaa irratti akka hirmattanif afeeramu Gara: miseensota jaarmiyaa hawaasota fi waldalee Oromoo biyya Jarmanii jirtan hundaaf Irraa: Koree hojii geggesitu Hawaasa Oromoo NRW e.V fi maatii Malkamuu Jaatee Duraan dursinee nagaa oromummaa isniif dhiyeesina.
Sagantaan yaadannoo Lensaa Sobboqaa guyyaa Sanbata-duraa, Hagayya (August) 15 bara 2015 saatii 15:00 – 19:00 magalaa Düsseldorf, galma Bürgerhaus Düsseldorf- Bilk im Salzmannbau, daandii Himmelgeister Straße 107h, irratti argamu kessatti raawatamuuf qindeefamera. Kanaafuu sagantaa yadannoo Lensaa Sobboqaa irratti akka argamtaniif koreen hojii geggesitu Hawaasa Oromoo NRW e.V fi maatiin Malkamuu Jaatee kabajaan xalayaa wamichaa kana isnii ergine.


Düsseldorf Hbf irraa akkataan gara galmaa (Himmelgeister Straße 107h) adeemamu akka armaan gadittii basame dha:

1. Straßenbahn 704 (Richtung „Südfriedhof“) yookin Straßenbahn 719 (Richtung Medienhafen, Kesselstraße“) qabattanii Station „Graf-Adolf-Platz“ yeroo gessan irraa buutu. Achitti Straßenbahn 706 (Richtung „Am Steinberg“) qabachuun Station “Am Steinberg“ gessanii irraa butu.
2. Straßenbahn 707 (Richtung„Uni- Kliniken“) qabachuun Station „Karolingerplatz“ gessanii irraa buutu. Achitti Straßenbahn706 (Richtung „ Am Steinberg“) adeemu qabachuudhaan yeroo Station “Am Steinberg“ gessan irraa butu.
3. Station “Am Steinberg“ irraa fagenyi Himmelgeister Straße 107h (Bürgerhaus Düsseldorf- Bilk) adeemsa mii`llaan daqiqaa afur (4) hin caalu. REWE Super Market bukeen karaa harka bitaan 100m – 150m booda Bürgerhaus Düsseldorf- Bilk ni argitu.
Hubachiisa : kartaa (1 fi 2) daandii Straßenbahn agarsisanu armaan gaditti ilalaa

1. Düsseldorf Hbf irraa Straßenbahn 704 (Südfriedhof) ykn 719 (Medienhafen, Kesselstraße) qabachun Graf-Adolf-Platz irraa Straßenbahn 706 (Am Steinberg) qabachun Am Steinberg gessanii butu


2. Düsseldorf Hbf irraa Straßenbahn 707 (Uni- Kliniken) qabachun Karolingerplatz irraa Straßenbahn 706 (Am Steinberg) qabachun Am Steinberg gessanii butu


Odefannoo dabalataaf lakkofsa bilbila kanaan nu qunnamaa: 017651897686 ykn 01722662494 ykn 015217459413
 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved