Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

     Gootoota Oromiyya Ummurii Gutuu kan lubuun jira!

Left to right: Getachew Bayisa ~9yrs in prison; Aberash Gametchu ~8 months in prison; Aseffa Negassa ~5yrs in prison; Addisse Geneti ~10yrs in prison; Ibssa Gutema ~10yrs in prison; Makonnen Galan ~11yrs in prison; Fekadu Ebba ~ 9yrs in prison; Alemayehu Tarekegn ~8yrs in prison; Daniel Daffa ~10yrs in prison; Fikru Daba ~8yrs in prison.

Namoota Maqan isaa dagatamee keessa obbo Aseffa Negassa, Addee Aberash Gametchu fi Fikru daba iti dabalaman jiru, kan hafaan yoo argitan nuuf erga. Waan na gadisisee Akka lakobsa Ethiopiat bara 1971 mana Hadha Asefa Negasa ta'een kutaa 7 baradha ture, yeero sun Obbo Asefa Negasa hidhamuu nu dhoksan Eritrea keessa hojeeta nun jeedha turan, ani kuno reefun yeeros hidha turu isaa hubadhe.

http://www.oromoparliamentarians.org/English/Press_Release/Oromo%20Prisoners%20Since%201993%20-2007%20partly.htm 

Lammin Oromoo Bilisummaa Oromoof jeecha  Ajeefame, Hidhamee, darara fi rakkon irra ga’ee hundi Goototaa Oromiyaa ta’uun Waan hunda dursaa akka argatuu goochuun gumma isaan baafnaa.

Goota Oromoo kanBilisummaaf  lubuu isaa waragee yaadachuun dirqama akka ta'ee goototaa Bilisumaaf jeecha mana hidhati darbamani Qabeenya isaan jiruuf jireenya isaan matii isaan, yerroo isaan hunda wargama kafalan akkasummasi reebicha fi torchiin qamii isaan hiratee Mana Hidha Dargii fi Wayyanee keessati dararama turan fi  jiran hunda Gootoota Oromoo Ummurii gutuu jeedhamuu, Gootoon kana gadiiti maqan isaan caqasamee kutan dura kan bara dargii yamuu ta'uu kutan Lamfaa amoo kan bara wayyanee hidhamani dha. Hata'uu malee kun maqa hunda nama gutuu hin qabuu Oromoon kan mana hidhatii dararama ture 100,000 ol ta'aa kana keessa namoota maqasan qabnuu asii irrati maxansuuu yaala jira isiinsi maqa beektan nu erga??

Gaaddi fi rakkon Oromoo irrati heedumatee jiru kun xumura rakko keenya argisisaa malee badiisa Oromoo hin argisisuu. Hedhan Ajeechan, Samichi, Hojii irra ariamuun fi Biyya Ariamuun kun Oromoo haqa fi Oromoo fakeessa qoormata gargarii basuu dhufee malee abarasa ykn yaaka dalagani miti.  Rakkon kun hundi Oromoo garaf bitamtuu, eergamtuu diina,  jalidhufaa, makko, gantuu fi fakeesituu hunda ishee saxilee jira. Oromoo Bara siirna bitaa Gabroonfata Habasha jalatii Ajeefaman, Hidhaman, dararaman, qabeenya samaman, biyya ariaman, hojii fi barumsaa irra dhorkaman hunda guyya gafaa bilisummaa hunda isaanf Oromiyaan Beenya dhugga kafaluun akka isaan dandamachiftuu wadda isaan seena. Warii hara Oromoo ajeesan, hidhani reeban, dirqisisan gudeedan, siiblan guban fi yaakaa gosa hunda Oromoo irrati waari rawwatan Midhamtoota kana dandamachisuuf waan danda’uu hunda erga  bassani booda yaaka isaanti amoo bakka ama Oromoo addabanti fi goocha ama rawwatan kanan boori akka isaan addabaman isiin mirkaneesina. Oromoon qabsoo irra jirtan bilisumman Oromoo akka hin olee fi mirga keessan gaaf tokko ofuma keessani akka kabachiftan itti amantani qabsoo fula hundan goochuu qabna. Ijoolen Oromoo Mana hidha jiran hundi Gootoota Bilisummaa Oromoo ta’uun akka moogafaman fi kabaja dhala namaf maluu hunda irrati dursaa akka argatan waada isaan gala. Bara Haile Silasee siirna nama Nyata sun kasee Hanga siiran garbomnfta TPLF guyya haratii Hidha fi dararan kan isaan irra ga’ee hundi Gootoota  Oromiyaa umuriiti. Namoota maqan isaan gadiiti caqasameef kan waraa hin caqasamiin hundi Maqan isaan Maqa Kabajaa akka ta’uu akka yadatamuu fi Bakka Irreechaati akka ebbifamuu isiin gafana. Gootoota Oromiyyaa Yaaka tokko malee hidhaman kanaf UN, EU, USA, ICC, qamolee hunda irrati iyaachuufne TPLF mana murtii adunyati yaaka sukkaneessan akka gafataman ni goona.

 Kutaa tokkofaa

Gootaa Oromoo yerro Jalaqaf Mana Hidha Dargitii  Dararaman Keessa:

1.Abarraa Tolaa

2.Abbaa biyyaa A.Joobir

3. Aberash Gametchu  (F)

4.Abdii Ahimed

5.Abdii Mohammed

6.Abiyyuu Galataa

7.Addis Alem Gannatii Haaddha manaa Dr. Taddesse Ebba)

8.Ahmad Ajimal

9.Ahmed Hssein

10.Alemayehu Tarekeny

11.  Aman Kadir

12.  Aman Nura( Hunde)

13.  Amansiisaa Mulugeta

14.  Amezene Zewede

15.  Argawu Dinqaa

16.  Assaffaa Balchaa

17. Aseffa Negassa

18.  Aweqe G. Sellassie

19.  Baatuu Dabalee

20.  Bekele Galata

22.  Bekele Tefera

22.  Berhanu Faajjii

23.  Biyyaa A. Jabal

24.  Boruu Bariisoo ( Mohammed Kaliili)

25.  Caalchisaa Ciibsaa

26.  Dajane Demise Adara

27.  Damissie Dhaabaa

28.  Damissie Kebede Sardaa

29.  Dammaqech Beqele

30.  Daniel Dafaa

31.  Danyee Baayisaa

32.  Demekech Bekele (haadha mana Gadaa Gammadaa)

33.  Dheeressaa Qixxee

34.  Dr. Taddase Ebba

35.  Edao Odaa Boruu

36.  Ejjetaa Fayisaa ( Abbaa Daakaa)

37.  Emmiruu Aangoosee

38.  Eshetuu Iletuu

39.  Faqaaduu Ebbaa

40.  Faqaaduu Jootee

41.  Fayisaa Dibaabaa

42.  Fikiru Kebede

43. Fikru Daba

44.  Fikiru Kebede Dhaabaa

45.  Firewu Ibsaa (Daawud)

46.  Gaaddissaa Walde Giorgis

47.  Gabbisaa Lammeessaa

48.  Ganamoo Jaarraa

49.  Gannatii Dheeressaa

50.  Gazahanye Dalasaa

51.  Gazahanye Kaasaahun (Beekaa)

52.  Geetachew Baayisaa

53.  Girmayi Ar'ayaa (Eritrean by birth)

54.  Haayiluu Daargee

55.  Ibsaa Guutamaa

56.  Jamaal Abbaa Foggii

57.  Jamaal Kadir

58.  Kebebew Warquu

59.  Kebede Damissie

60.  Kidaanee Dabalaa

61.  Lammaa Jabeessaa

62.  Lammaa Warqee

63.  Lammeessaa Booruu

64.  Leggessee Jaarssoo

65.  Maartaa K. Kumsaa(Dr)

66.  Mararaa Ejjetaa

67.  Mekonnen Galan

68.  Mohammed Xayib

69.  Muhee Abdoo (Duulaa)

70.  Muktaar Muummee

71.  Mullissaa Gammachuu

72.  Mulugeetaa Moosissaa

73.  Naa'maati Issaa

74.  Nagaash Kumsaa (Nagaasaa)

75.  Nagaash Taklaa

76.  Nagarii Fayyisaa

77.  Nareddiin Ahmed

78.  Oolumaa Uchuulaa

79.  Sanbatoo Cirrachoo

80.  Shiifaraw Baalchaa

81.  Shorroo Gammachuu

82.  Tamaam Hussein

83.  Tashoome Yohaannis

84.  Tashoomee Tolaa

85.  Tewoofiloos Waaqiwayyaa

86.  Tolasaa Ibsaa

87.  Tsegaayee Nammarraa

88.  Tsehaay Tolasaa

89.  Walda Yohaannis Hundee

90.  Wandimmuu Galataa

91.  Xilahuun Hirphaasaa

91.  Yiggazuu Waaqee

93.  Yooseef Ayyalee Baatii

94.  Zagayyee Asfaawu Abdii

 

Kutaa Lamafaa

List of Oromo Prisnors  in Ethiopia 2011  

 1. Abarra Tasfayye
 2. Abarraa Dame
 3. Abbaba Warqine,  9th grade               Wanchi district
 4. Abbush Malkaamuu West Wellega Gimbi 
 5. Abdii Soorii
 6. Abdii Taaddasaa           West Wellega Gimbi 
 7. Abdisa Mengesha                 M        Adama University
 8. Abdisa Sori         arrested in Ada’a Barga District,
 9. Abebe Workina Negasa         wanchi district
 10. Abera Biqilla Tolessa
 11. Addisu Mokre Gebregiorgie
 12.  Adem Busa Kabeto
 13.  Adugna Begna
 14.  Adurazaq Ababiyya
 15. Afsaw Tariku 9th grade       wanchi district
 16. Ahimed Mohamed     M                    Jima University
 17. Akalu Kebede                        M        Jima University
 18. Alamaayyo Tolasa       (Student)
 19. Alamaayyoo Habtaamuu    West Wellega Gimbi 
 20. Alamayyo Garumma,    teacher  Gotera Campus (Lecturer)
 21. Alemayehu Garansso Chimssa
 22. Alemayehu Tolessa Liban
 23. Aliyyii Baatirii                  West Wellega Gimbi 
 24. Amanu Fufaa            (from Gindabarat district)
 25. Amentie Solomon Bekele
 26. Anwar Jundi              M        Jima University
 27.  Aobsa Alemu Foghe Dano
 28. Asfaw Angessu Benti
 29. Asfaw Terefe Angassa
 30. Asmaraa Tolasaa (Student )
 31. Ayyalaa Dhaabbataa from Wanchi Education office
 32. Ayyantu Waquma Dadi 6th grade                 Wanchi district
 33. Baacaa Biraanuu     West Wellega Gimbi 
 34. Badhaadhaa Terefe Jabesa
 35.  Balacho Asmara, 9th grade               Wanchi district
 36. Balina Irpa Disasa         M          Addis Ababa  April 24, 2011
 37. Baqqalaa Uurgeessa
 38. Bekele Gerba Dako
 39.  Bekele Gerba, deputy Chairman of the opposition Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) arrested on 27 August.
 40. Belachew Asmare Tarakenyi  wanchi district
 41.  Belay Kormie Baissa         Nekemte  
 42. Berhanu Emiru is executive members of the Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM).
 43. Beshir Dadi Fufa
 44. Biqila Abshalo           Arbaminchi University April 18, 2011
 45. Biqila Namomsa
 46. Biqila Tesfaye                 Arbaminchi University  April 18, 2011
 47. Biraanuu (student - from Ginda barat district)
 48. Biranu (from Dandi district)
 49. Biranu Damisse, 10th grade               Wanchi district
 50. Birihanu Damaka 9th grade    wanchi district
 51. Birihanu Demsse  Jiru            wanchi district
 52. Bogala Gonfa           Wellaga Nekemte 
 53.  Bontu Wdai Bulla (Female)
 54.  Bulcha Soressa
 55. Buruk Shifara (from Elfata district)
 56.  Caala Hailu, a professor/teacher at Adama University, arrested in Adama on the 29th o
 57. Chala                          Welega Nekemte  
 58. Chale Abdisa Bulgu
 59.  Chali Tolessa Nika
 60.  Chaluma Likessa
 61. Chimdessa Mintas Gutata
 62. Col. Fekade Regasa Jollu
 63. Daadhi Galaan, an artist and singer, arrested on August 27, 2011 in Adama,
 64. Daagim Gizaawu    Electrical and Computer Engineering  Arba Minchi april 14
 65. Daandii Bekele,                     Haromaya University April 13, 2011
 66. Dachaasa Magarsa teacher    Gotera Campus (Lecturer)
 67. Dachaasaa Wirtuu Mosisa           Haromaya University  4year Arrested on April 9, 2011
 68. Dadhi Galan (Artist) arrested in Bishoftu,
 69. Daggitu Alamayyo, 9th grade                        Wanchi district
 70. Dajane Turuna Iticha,  12th grade      Wanchi district
 71. Damara Gamada Qana’a     Addis Ababa University April 24, 2011
 72. Damara Kajela                       M        Wallaga University
 73. Damee Olambe              Universal University Clinical Pharmacy 2year, april, 11
 74. Danye Shugute Guta
 75. Darajje Daballi, student at Adama University, arrested in Najjo Town, western Oromi
 76. Darajjee Amanaa
 77. Dasalegn Dabal Nekemte (businessman)
 78. Dashi Dugassa   Dede     Pharmacist   Addis Ababa  April 13, 2011
 79. Dasta Dabi Murti
 80. Dawit Abdissa
 81. Dawit Tamasgeen  West Wellega Gimbi 
 82. Debela Bedhasa  business man arrested in September 2011 Addis Ababa
 83.  Demise Dabessa Insa
 84.  Dereje Gutu                     Jimma University
 85.  Dereje Gutu                     Jimma University
 86. Dereje Ketema Motuma
 87. Deribachow Amente Buli
 88. Desalegn Dobbi                   Wallega university tortured
 89. Diriba Negessa Muleta
 90. Dirribaa Baatirii            West Wellega Gimbi 
 91. Dirribsa Lagasa Presidant of the Finca Sugar factory workers union
 92.  Dodola Bunna Finquile
 93.  Duguma Beyene       Addis Ababa University April 24, 2011
 94. Duguma Jabessa             Arbaminchi University April 18, 2011
 95. Dulee Kebede Tolesa
 96. Edosa Kajela Abdeta         M     Bahidar University  April 15, 2011
 97.  Efferem Geleta
 98. Ejjigayyo Qabbanessa, 9th grade       Wanchi district
 99.  Erpa Dube Dikamo
 100.  Erpassa Drirssa
 101.  Etana Senbetto Tucho
 102. Fayisa Fufa (M)           Wallaga university – Arrested on April 5, 2011
 103.  Fayyisaa Alamineh teacher    Gotera Campus (Lecturer)
 104. Fayyisaa Fufaa              Universiyty Wallaggaa waggaa 3ffaa
 105. Fitsum Taddasa(Biyya)  Haromaya University
 106. Gachana Ararsa
 107. Gachana Aseffa from West Shewa zone,
 108. Gadaa Raggaasaa       Hawaasa University  5 year
 109. Gaddisa Dhugaasaa          University Hawaasaa
 110. Gammachis  Yoseef (student – Adama University), kidnapped in the same month from Nadjoo town, West Oromia, and his whereabouts remain a mystery to his families.
 111. Gemechis Tafesse Jigi       Addis Ababa  OFDM
 112. Garbaba  Gaddisa - Kidnapped on 10th of June, 2011 from his work place, and taken to ‘Mikelawi’ – Central Invetigation Centre. Families and relatives are denied access to visit.
 113. Gashaw Alamu, 10th grade                Wanchi district
 114. Geetinet Tsgaye Teacher Wanchi Secondary school
 115. Gelgelo Gufa Abyo
 116.  Gemechu Amisho Gelgelo
 117. Gennet Dirriba, 8th grade                   Wanchi district
 118.  Getachew Edossa
 119. Getachew Gobana was kidnapped by the federal government security agents on February 25, 2011 around the area known as Wallaga Tara in the heart of the Capital.
 120. Getu Rabirra               M                    Hawassa University
 121. Ghetachow Buru Gurmessa
 122. Ghetnet Ghemechu Ghemta
 123.  Ghetu Assefa Irisa
 124. Girmaa Turuna         Haromaya University university  4year,  Arrested on April 9, 20
 125. Gizachew Abdissa Baissa
 126.  Gulumma Tolera, 9th grade               Wanchi district
 127. Gurmessa Tuffa
 128. Gutu Mulissa Gedeffa
 129. Habtamu, from Ginci area
 130. Hambisaa Baatirii    West Wellega Gimbi 
 131. Hamza Abdu Ibrahim
 132. Haptamu Kabbada
 133.  Hassen Aman Sege
 134.  Hassen Mohammed Amin
 135. Hawa Wako Boru
 136.  Hawi Gonfa Debella (Female)
 137. Hussein Abdala
 138. Hussein Bersso Godana
 139. Ibsa Gamachu                        M        Haromaya University
 140. Indaalo Babu
 141. Innawu Fiqaaduu    West Wellega Gimbi 
 142. Ismaa’el Ashabbir    West Wellega Gimbi 
 143.  Ismael Keliffa Muzein
 144. Jalale Tasisa Addis  Nurse                 Addis Ababa
 145. Jalane Alemu Dilgassa         Business women  arrested on the 28th August 2011 Addis Ababa
 146. Jamara Tolessa                           Arbaminchi University April 18, 2011
 147.  Jarsso Borru Raro
 148. Jiraa Ajjamaa
 149. Jireenyaa Taammiruu   West Wellega Gimbi 
 150. Kaasahuun Bantuu    West Wellega Gimbi 
 151. Kaasahuun Taakkalaa     West Wellega Gimbi 
 152. Kabbadaa Daadhii
 153. Kalil Jamal
 154.  Kanu Gunos Demissie
 155. Katama Soorii Ifaa Wellega Nekemte 
 156.  Kefale Fetenne Gebeyehu
 157. Ketema Dhinsa Yadeta               Addis Ababa University April 24, 2011
 158. Khalid Mohamed Abdellah
 159. Kumessa                                 M                                Ambo University
 160.  Kumsa                                   M                                Haromaya University
 161. Laggasaa Detti, arrested on the 28th of August, 2011 at a place called Ginchii on his way to Addis Ababa from Gindabarat, a town in Western Showa,
 162. Lalise Joba                             F         Hawassa University
 163. Lami Garoma             M                    Jima University
 164. Lami Tasisa                M        Tepi Mizan University
 165. Lammi Nagash
 166. Lemessa Dessissa Genete
 167.  Letchesa Idosa Deriba
 168.  Lijalem Taddesse Gudina
 169. Maarqos Kabbadaa      West Wellega Gimbi 
 170. Magarsaa Baqalaa     Haromaya University
 171. Magarsaa Daani’eel   West Wellega Gimbi 
 172. Magartu Taddasa, 9th grade               Wanchi district
 173. Malese Chala, is executive members of the Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM).
 174. Malka                         M        Arba Minch university
 175. Malkamu Dassaleny, 9th grade           Wanchi district
 176. Masay  Girma (student)
 177. Meetii Kabbadaa      West Wellega Gimbi 
 178. Megehrsa Kuma Diririsa
 179. Melese Shalama Milki
 180.  Melesse Chala
 181. Melkamu Dasaleny
 182.  Mengesha Tolessa Dessie
 183. Mengistu Girma
 184. Mengistu Wordefa 2nd round jailed in Maikalawi  and Kaliti
 185. Mesay Girma, driver with others whose names is not identified yet.
 186. Meserat Dajane Kumsa
 187.  Mezgebu Debella Waqjira
 188.  Milkessa Waqjirra Gemeda
 189. Milkiyas Alamuu, 10th grade            Wanchi district
 190. Mirreessaa Hayleyesus Qananii Universal University clinical Pharmacy  3year, April
 191.  Miteku Ghetachew Ejeta
 192. Mitikkuu Tamasgeen   West Wellega Gimbi 
 193. Mo’I Oljirra                            M        Ambo University
 194.  Mohamed Melu Sori
 195. Mohammed Hussein
 196.  Mohammed Seliho Waqo
 197.  Mohammed Tukie
 198. Motummaa Fayyeraa
 199.  Muhdin Ababulegu Abaghero
 200.  Muktar Usman
 201.  Mulatu Abdissa Gobana
 202. Mulugeta Riqutuu, a teacher, a Member of Mecha and Tulama welfare Association ex
 203. Namoomsaa Kabbadaa   West Wellega Gimbi 
 204. Numarsii Kabbadaa     West Wellega Gimbi 
 205. Nure Haji Kemal
 206. Obse Bekele                           F         Adama University
 207. Olbana Lelisa of the Oromo People’s Congress party (OPC) arrested on 27 August.
 208. Olbana Lelisa Oljra
 209.  Rabira Aderi Buzu
 210.  Rashid Jamal
 211. Samson Alemu Kitessa
 212. Sanbataa Damee,                     Haromaya University  April 13, 2011
 213. Sayyoo         electrical Engineering  Arba Minichi 3year, april 14
 214.  Seenaa Marara       University Arbaa Miinchi April 14, 2011
 215. Selemon Indalu                      M        Adama University
 216. Shawaal W/Rufaa’eel Police office
 217. Shawul Wolde-Rufa’el, Diploma graduate, age 42  Wanchi district          
 218. Shifarra Tasfaye, 9th grade                 Wanchi district
 219. Shimallis Moosisaa    West Wellega Gimbi
 220. Shimelis Rumicha businessmen arrested in September 2011 
 221. Shitaye                                   F         Wallaga University
 222. Shukkare Abbaba,  9th grade             Wanchi district
 223. Siddisee Shumama, 9th grade            Wanchi district
 224. Sirnessa Abarra (from Ada’a Bargga district)
 225. Sisay Sarbessa, third year student of Information Technology at Addis Ababa University, Member of Mecha and Tulama welfare Association,
 226. Solan Tamiru  Tobo Addis Ababa (business man)  April 13, 2011 for 2nd time arrested  on Aug, 23 ,2011 prisoned  at Maikalwi detention centre
 227. Solomon Temesgen Belay
 228. Sonbee (student)
 229. Sonsa Abarraa
 230. Sorsa Dabala, from his home in the Burayu locality of the Capital Addis Ababa/Finfinne on March 14, 2011 by federal governments taken to the Ma’ikalawi Central Investigation
 231.  Sorssa Debella Gelalicha
 232. Taarikuu Garbaa             West Wellega Gimbi 
 233. Taddasa Gudata (from Horro Guduru - Jaardagaa Jaartee district
 234.  Taddasaa Takkaleny    University Addis Ababa Journalism 3year April 13
 235. Taddesse Gelalicha
 236. Taddesse Moti Tura
 237. Tafarra Hayilu, 9th grade                    Wanchi district
 238. Takale Abdeta
 239. Takale Badhadhaa Gurmesa
 240.  Takele Arega Garoma       Addis Ababa University April 24, 2011
 241. Takkala Badhadha, 9th grade             Wanchi district
 242. Tariku Baqala                    Haromaya University
 243. Tariku Debissa
 244. Tariku Murmur                       M Haromaya University
 245. Taye Gurmesa  9th grade      wanchi district
 246. Tefara Hailu Yohans
 247. Teferi Kenanissa Gemechu
 248. Tekalign Abera Gemeda
 249. Tesefaye Abebe West Wellaga Gimbi Town  Busnessman  3rd round  prisoner
 250. Tesfa Motora                  Wallega Nekemte (businessman)
 251. Tesfaye Yadas Taera
 252. Teshale Bekashi Ayana
 253.  Teshale Edossa Diriba
 254. Tilahun Fufa Gutu     Addis  Ababa University  April 24, 2011
 255. Tirfessa Megerssa Hundie
 256. Tolasa Ayyale
 257. Tolera Badhadha, elderly, age 70+    Wanchi district
 258. Tolesa Farajaa            University Jimmaa   April 11, 2011
 259. Tolessa Becho
 260. Tolessa Beddada
 261. Tolessa Jabana                Jimma University
 262. Tseggaye Asfawu, 9th grade              Wanchi district
 263. Tsehay Kumsa, 9th grade                   Wanchi district
 264.  Tufa Baacaa             University Jimmaa April 11, 2011
 265.  Tukie Tibisso
 266.  Umar Bassa
 267. Usman Umar Tesogillo
 268. Waaqboon Awwaqaa    West Wellega Gimbi  December 2011
 269. Wagari Dribisa Witu
 270.  Wagari Lachissa
 271. Wandu Hasen, 9th grade                    Wanchi district
 272. Wandu Lencho, 12th grade                Wanchi district
 273. Wariyo Banti Arbamonchi   University April 18 2011
 274. Wassie Gaddissa
 275.  Wegayehu
 276. Welbeka lemi Dedefi
 277. Yadata Walde, 10th grade                  Wanchi district
 278. Yosef Nega Ifaa                    wanchi district
 279. Yowana  Marga female  10th grade wanchi district
 280. Zemachu Makonen (Student - Adama University), kidnapped from ‘Dambi Dollo’ West Oromia, on 2nd of August 2011, taken to ‘Mikelawi’ – Central Investigation Centre and he was brutally tortured

 

Kanaafu Iirreechaa Bara 2011 Gootoota kana yaadachuun gumma isaan basuuf wadda fi kakuu walii galuun Abbaa Biyuumaa Oromoo mirkaneesuf guyya waddaa wal galuu ta’aa.

 Oromiyyan Guyya Bilisoomtee Gootoota Oromiyyaa haraa bilisumma isheef  Maatii waregamtoota, namoota Reebichaa addad Tourtch, Hidha, Addabiin gosa adda irra raawwatame, biyya arti'aman hundi gumman ni kafalamaa:-

1. Barartoon Mana barsumsaa irraa hidhaman, ariaman, university barbadanti seenan akka tolaa baratan goodhamuu;

2. Hidha fi reebican midhaman kan hojii hin dandeenye Soormu ga'aa ummurii gutuu argtatuu;

3. Hojii kan danda'aan hojii isaan mijatuu filatan akka hojeetan goodhama;

4. Haal jirenya isaan fi mana jijenya isaan lammi biyyati haala mijata keessa jiratan wal qixaa goodhamaf;

5. Fayyan isaan siiran Garboonfta Habashan midhamee yaalii barbachisa hunda akka argatan tasifamuu;

6. Qabsa'oon Diiree qabsoo kara fulaa hundan Qabsoo gegesaa jira Gootoota Oromiyaa Olandha.

Kaanafuu Namoon TPLFn haraa darara arga jiran kun egereen isaan fi matiin isaan kan yaada'aan hin qaban, warii yaada'uu qabuu Ilmaan Tigray fi Jala adeemtuu ishee OPDO waraa Oromoo Reebsisaa fi Ajeesisa jirtuu ta'uu ishee GPO haqa jiru itii himuu barbada. Oromoo heeduu yoo hiitan warii hiitan fi hiisiftan hundi ni hiidhamtuuti of egadha. Oromoo hin ajeesina, warii Oromoo ajeeftan ni dutuu. Oromoo hin samiina warii samtan waan samtan hunda deebiftan umurii keessan gutuu adabamtuu. Soban Oromoo hin yaakina guyya tokko ragga dhabdan akka Oromoo itii reebdanti Reebamtuu. Warii Maikalawiti ijoolee Oromoo Sibilan gubdan Gadameessa ykn qama hormata intala Oromoo keessati qaruraa cacabsitan Dhifamii isiin hin goodhamuu. Jaarsoolin Tigray kan beeka ijoolee Tigray Waan Oromoo irrati hojeetan kanaaf bori addabi akka argtan beekati ijoolee keessan gorsaa. Oromoo hara tuftan kana harka isaati kufuun keessan hin oluu. Diin TPLF heedudha, Oromo ummata Garamii kan firomfachuu dhiisuun keessan badii TPLF safsisaa jira. Qabsa'oon diiree bakkuma hundati qabsoo irrati kara hunda hirmacha jirtan, lubuu fi dhiigga keesan gumachaa jirtan, akkasumasi namoon yerroo keessan, malaqa keessan, hunman keessan, dandeetii keessan Bilisummaa Oromoof gumacha jirtan ,Abba Bilisummaa Oromiyya waan tatanf gumachii keessan hundi ijaa goodhatee ni argituu kun hin oluu qabsooti jabeesssa Habasha jala hin hiiririna, firra keessan  Oromoo barbadaa.

Oromiyyan ni Bilisoomtii!!

Gootooni Oromoo Umuuriin isaan Ni dheerata

Gummi Paarlamaa Oromoo

Oromoo Paarlimentarians Council

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved