Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Soochii Embasi fi Diaspora Mootummaa Europati akka beekisifnu gaafatamee

 

Wayyaane TPLF Qabsa’oota Oromoo fi Anga’oota Eritrea irratti  yakka dalaguuf akka deemtu oduun miliqee ba’ee Anga’oota Europa Qaqabe jira.

TPLF Wayyaaneen yakka hama isheen dalaguuf karoorfate hunda bira ga’ame jira. Mootummoon Europa dhimmi isaa nu ilaalata jeedhanfi nammoota bala yakka kanaaf saxilamuu maluu jeedhanf  dhamsa dabarsa jiru. Rakkoo kana gesisuu maluu wara jeedhaman ilee soochi isaa to’aachuu egalan jiru.  Tigiray goocha kana raawwachuu hojeetoota  Embssy ishee Magaloota Europa fi USA keessa bobasun Waldalee Amanta fi mana namoota dhunfatti erguun hojii Diplomasiin kan wal hin qabanee hojeecha jirachuu ishee bira ga’ame jira.

Namoon dirqama kana fudhatan Hojeetoota Embassy Ethiopia qoofa utuu hin tanee, Namoota TPLF Ethiopia  irraa kalatiin ergite jirti, Diasporan biyya ala yeroo amma kana mootummaa Ethiopia wajjin wal qunama jira, Barattoota Tigiray Barumsaf biyya ala deeman,  akkasumas baqatoota Tigiray maqaa Eritreatiin  harka ladhatan fi kkf ta’uun beekamee jira. Biyoon Europa akka Germeny, Belgium, Holland, UK, Norway lammii Tigiray fi deggertoota isaan goochaa yakka kana keessa harka galchan hunda biyya isaantii basuuf qoophi ta’uu isaan dhaga’ama jira.

Mootumman tarkanfii akka fudhatuuf baqatoon Ethiopia biyya ala jiran Diplomatoota TPLF hojii Diplomatsi Emabassy isaan keessatti hojeechu irraa darban, seera cabisani Walda Amanta goolga goodhachuun ganda nama keessa wara adeeman Police naannooti yoo beekisftan, akkasumas nama Tigire kami iyuu jirata nannoo kan hin tane yoo argitan Policti beekisiftani akka qooratamuu goochun yakka kana dursun akka fashaleesitan jeechun dhamsii darbee jira. Ethiopian Airlinesn yeroo amma kana  lamiin Tigiray Achii keessa hojeetan hundi bassasa /tikka/ Mootummaa waan ta’aanf bakka qubatanti hordoofin akka itti goodhamuu yaadachisan jiru. Embasyin wajjira bakka seeran keenameef alati siyaassa nama ajeesuu  adeemsisun fi diasporan Ethiopia kalessa seera TPLF balalefatee ID, Pasporta argachuun mirga lamumma argatee hara ammoo yoo sirna abba ire kana degree ID, Pasorta fi lamumma keeninef irra molqine deebisuun mirga biyoota Europa ta’uu isaa beekuu qabuu jeedhan jiruu,

Mootummoon Europa yakka dalagamuuf adeemuu kana erga hubatan booda goocha kun qabataman tokko ilee yoo bira ga’an argatan Diplomatoota Ethiopia fi diaspoora mootummaa Ethiopia deggeruu  hunda gutuumaa Europa keesssa basuuf dhadatani jiru. Obbo Dabasa Guyuu Kenya keessa ukamfamee fudhatamu goocha wayyane kana ta’uu isaa qeequun bala yoo nama kana irra ga’eef TPLF wayyaaneen Teerorstuman saxilamtee haawwasaa adunya keessa akka uguramutu goona jeedhan jiru. Mootumman UK wara Ethiopia Haaloo ba’uuf qoophi ta’aan yamuu ta’uu Belgium biyya tessoo Europa tate keessati Tikki / basasa wayyaaneen mallaaqa gudaan ramadameef baqatoota lamiii Belgium ta’aan basasun isaani enyuuma TPLF nuti mulisa jeehchuun, TPLF uummataa millioona 20 ti tilamamuu yeroo biyya keessati beela’aa jiruu kanatti namoota siirna TPLF baqatan Europa jiratan fi  Ogannoota Eritrea ajeesuuuf karoorfachun siirni Ethiopia kun gutuman fara dhala nama ta’uu beekisisa jeedhan jiru. Mootumman Europa dhimma kana qoorachuun dhimmi kun qabataman yoo mirkanese Ethiopia irrati haalaa duree tokko malee qooqooba adunya irra ka’uu ni danda’aa, Embassyy Ethiopia EU keessa jiran cufuun, diaspora mootumma abba iree degeran irra document isaan irra fudhatan deport goochuuf mirga gutuu akka qaban Arii gudaadhan  ibsacha jiru.

 

N.B. Odeefannoo dhimma kana irrati yoo qabatan Polise naannoo keessati ykn kara website dhamachuu dandeesuu.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved