Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Dhuga Qabsa'oota dhoksan kan of dhaadesun garii miti.

 

Biyya deemu kooti kanin Gade amoo Mootummaa qoofati miti Ummata keenya nama yakkama, haatuu fi saamtu siimachuf gandan wal ijare siirbu heedun itti gade. Suura kun UN ECA Conference Hayyuulee Oromoo irrati Aeytu Baroo Tumsa fi Haadha Mana Obbo Baroo Tumsa. Wayee Maatii Baroo Tumsa kanin kassef caalise miti. Oromoo barana nama Daldalaf dubai deemee, nama Amantaf Maka adeeme, nama Barumsa USA deemee, OPDO nama yakka cimma hojeete ummata saama fi haata ture ilee ilee hunda goota fi qabsa'a koo jeedhe simata ture. Konference adda adda qoophese kuno wal farasa jira, Nama nami hin beeka ykn muka beekamu waliin ilee Suura ka'e yamuu maxansu waanuma Mulata, Tarasimo fi Tofta Qabsoo kana ittin bakka geenyu waan karrorfate adeemu fakkata. Garuu of isaa kana hafee qabsa'oota hangafota fi jaalan qabsoo irrati wareegaman hunda dagate jira. Konference UN ECA irrati Sangatna Scholars Symposium september 17, 2018 qoophayee kana irrati wayeen qabsa'oota Oromoo heedu dubatama ture garu Wayeen Qabsa'aa Angafa keena wayee Baro Tumsa fi Ijoolee isaa haadhamana isaa utuu maqama isaan beektoota Oromoo kana birati dubatame garii ture.

Ergan Europe deebiye Muca Jaal Gutamma Hawwas Lammii Oromoo ba'ee ishee simate galata guda qaba, Hamileen muca kana akkan jabatu fi lammii ishee irra akka jaalala horatu goodha, garuu ijoolee Baroo Tumsa fi Haadha Mana isaa dagatamun Baroo Tumsa Foundation tokko ykn Siida tokko dhabun qabsoo kana keessati namoon ija tokkon haqan akka ilaalama hin jire hubadhe, kana qoofa miti.

Ethiopia keessati Oromoo biirati waanin arge namoon haqa, gara qulqulun bilisummaa Oromoo dhaabatan namoon Habasha fi Ethiopia hin farasine achi qabamu, ama ilee foxoqistoota jeedhama ija shakkin ilaalamu, ama ilee hundatu irra qoolfata. Warii Kaleessa OPDO ta'ee nama ajeesa ture rakko mata isaan ykn daldalachu biyya bayee Hara amoo qabsa'aa sadarka 1faa ta'ee isaatu waltajji irra jira, Wara OPDO ta'ee bara 1997/2005 miseensoota WFDO hidhee reebisisa turetu Hara Simmaana ABO qindeesa. Namicha Kaleessa OPDO ta'ee Tigire kara argisise Oromoo ajeesisa bayee Lafa Oromoo Tigireef qooda bay'ee, of ilee Oromoo gugugre Billionera ta'etu OPDO keessati gegesa jijirama ta'ee jijirma kana ofa jira kun jijjirama miti. Kanati damaramu hin dadamu nama lammii koo ajeese, nama lafa oromoo fi qabeenya Oromoo gugurate Oromoon hundi quba itti gabu waliin damrame gara gutachuf moo dhuguma Oromoof jijirama fiduuf? tokkumman ni barbachisa garuu haatuu fi yakkamtu waliin miti, Oromiyya ABO, KFO, ODP keessa ijoolee harki ishee haanaa fi dhiiga irra qulqulu heedu qabdi, ODP garuu of qulqulesu hin barbadu yoo hamate ilee namoota qulqulu Ogannaati fidu jeenan namoon qulqulun achii dhibaman haatuu fi samtuun Ayyana ilaalatu fi Makkon Habasha fi Amhari Angoti ol yate teesi.

Kaleesa Bulchan Godina Wallaga ba'aa irrati waan bareefamen dubse gade akkasi jeedha. " Bulchaan Go/Wallaggaa Bahaa Biraanuu Baqqalee Negusee --- Amaaraa fi sabboonummaa Oromummaa copha tokkollee kan hin qabne! " kun dhugadha yoo ta'ee ODP umata Oromoo waliin waan hojeetu tokko iyuu hin jiru sytematcally Oromoo fixa jira jeechudha, kun miti yoo ta'ee amoo wara Olola akkasi of saxilee nu ilee akka hin dogogre goochu qaba, akkan ilaaleti garu ODP dogiogra ini ummetu caalaati hunda keenya dogograsa jira of qulquleesu qaba, Oromoo nama heedu qaba Oromiyya Ethiopia fi Adunya kan Ogannu danda'an ilaalcha of irra qaba malee ODP. ODP Oromoo saboontata of irra qabde, moogati dhibde, makko,ijoolee nyaxanyoota fi Horma Afaan Oromoo dubatu Ogannati basun Oromoo caalaa ODP midha kana garuma qulqulun isaan gorsa ummani Oromoo tokko tokko nama enyuma isaa siirti beeka akka Obbo Lammaa Magarsa jeedhe Mootummaan haatoota METIC xixinno fayyila isaan qaba akka jeedhe ummani ilee fayyila isaan qaba wara kana qabatan ummata Oromoo irra ceuun hin dadamu ummani olee bulee ni saxila kanafu kara cabde hayyatu haatuu fi ijoolee Habasha Makko of irra qulqulesa.

Ummani manasibu fi qilixu karra waan nsn jeedhan nami hundi na simadha jeedhe lalabata ati amo nama hunda dhoksite dhokate adeemta garu gaafa bbara 1997/2005 yeeroo nami hundi keenya mootummaa sodan qoofa kee dhufte mootummas akka difun fi falmanu nu barsifte kanuf girederi ykn konkoolata kara basu tate of kara bafte hormi kara ati bafte fhunfste irra adeema ati amoo akka girederi buke kara caakka keesa adeemta. Kanaafu kara nu bafte irraa situ adeemu qaba nan jeedhan. Kun erga guda qaba. tifufa

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved