Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Seena gabaabaa Goototaa Ijoolee Oromoo Rio Brazil jiran.

 

Adunyaa Angasuu, Tamiruu kafalo Demise  fi Magarsa Tasisaa

Adunya Angasuu

Adunyaa Angasuu Gazexeesaa Isport Naannoo Oromiyaa kana dura  Hidha waga 13 kan itti murta'e Qaliti ture dha.

 

Adunyaa Angasuu Kan dhalattee lixaa shawaa Anaa tokkee kutayee magaala tokkee irreensaa gandaa ceeka jedhamuti Baraa 2005-2011 Duula Fincilaa Diddaa Gabrumaa Oromoo bifa harawaan gaggeefamaa tureerati hirmatee hirmachifteeta Anaa Ada.aabargaati konkolaata wazii tokkoo gubdeeta jechuun himatamee murtiin Wagaa13 ittii Murtayee tureraa baraa 2011 dhifamaan qalletidha gadiidhifameera Adunyaan Qormaata biyyoolleessa kanfudhatellee mana hidhaa Qalleetiiti barumaa mana hidhabayeesan xummura 2011 fedhii ispoortifi dandeeti Addaa qabuuti fayaadamee DHRTVO komentatera kubbaa miila Namaa jalqabaa ta.ee egallee 2015 Hojiisa kanaan 1rst Ethiopian sport personalit Award badhafamee

Adunyaan yeroo ammati Hundeesaafi Prezedaanti Waldaa Gazexeesiitooya ispoortii Nannoo oromiyaati

2014 Ajaja Bordii dhabatichaa yeroo sani kan amma mana hidhaajiruu zalaalam jamaneetin ari.amee OTV irraa

 

Adunyaan Quqamaa keessa jiru guyaa egatature Cufiinsaa Rio Olompikaafi sagantaaguutuu paralampikaa hojeechuuf karaawaldaatiin Rio biraziilit emale fulbaana 11 Atilleet Tamiruun fi Magarsa waliin malattoo Diddaa Ummata Oromoora rakkoo ga.aajiruu waliin mulisuura darbee Atilleetotaa kana lammaniti Degarsaa gudaas godheera #Atilleeton kun lammeen Agartuu (ijaa)tokkoo hinqaban arallee Gazexxeessaa Adunyaatu gargarsa Hamillee gochaafi akka jiru dhamasa rio irra nu ga’ee irra hubaneera

Tamiruu kafalo Demise

Godinaa shawa kabaaAnaakuyyuu magaala Gabragurachaati dhalatee figichaa dhunfaan egalleebara2008 ALO baraa 2013-2015 Akadamii Atilleetikis Boqojii ture garuu dorgoomi qaama midhamtoota ykn parlampic 2014 kasee hangaa amaati biyyoota Kongo biravil tuniziyaa fi biyaaseenaa gudaa Qabduu oromoon dachee milkoftuu jedhee ebasaa jiru magalaa Riodajeneiro dhufee guyaa fulbaana11 Tamiruun Rorroo fi ajjeecha Umatasara ga.aajirumalatoo Didaa milsee Ummaan Aduunyaa Amas Qabsoon oromoon bilisuumaaaf gageessa jiru ifati mulisee Tamiruun nama Qaroo(agartuu) tokkoo qofaa qabufii initokoos fagenyarati Adabasuu hindanda.uu.

 

Magarsa Tasisaa

Aannaa Walisooti dhalate gudatee Barumsaa Mana barumsa qarroodhabeeyi sabatatii baratee sanbooda AAV gosa barumsa Afaan oromoo&literature) bara 2012 xummure figichas barumsa is walciina Shalakala ture 2010 hirmachuu igale magarsaan 2012 London olompic dhorkamee otu minimaa qabuu sabnii tigiree yonas gabramariyaam namni jedhamu bajetasan bashananee dhufee dorgomii barkanarati hirifamee guyaan 7 yemuu hafuu garee paralampicti makamee magarsan yeroo adda addaati dhibaa. Isaraga.uun hangaa ministera Dargaggoof ispoortit himana dhiyeefachaa tire Gara Riodhufee sa.agari fidus marsaa itti anuti darbuu hindandeenyee milkayiina tamiruuf toftaa basuraakasee hanga dhumati waliin ture giduugala olompikiraa akka tamiruun hin Tamiruun Ukafamee biyaati gallee akka hidhamu dursiitoota garee Ethiopiafi Embassy isaani birazil jirutiqunamiti isaan godhan hordofii gudaa gochuun GazexxeessaAdunyaawaliin Tamirun akka Ukafamee biyaati hingalchineef hojiibonsaa hojettera. Magarsaan nama fageenya metiraa 20 oli ilaalluu hindandeenyeedha.

Degarsaa Lamilleen birazil ijoollee kana tasiisan

 .

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved