Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Oromoon bakka itti bashanaanu ilee akka dhabu tasifame jira.

  Guyya gaafa 16/4/2015 cufamee jira,

Uhummmm......Manni Bashannanaa Tokkittii Oromoon Finfinnee keessaa qabdu cufamte.Namoonnii baayyeen tarii deemtanii arguu baattanis mana bashannanaa "Yaanni Koo..." Finfinnee keessa akka jiru ni dhageessu jedheen tilmaama.Manni Bashannanaa kun Magaalaa Finfinnee Boolee fi Dooqaa Booraa(Haaya hulet) gidduutti bakka addaa "Chichiniyaa"jedhamutti kan argamu yoo ta'u Weellistoota Oromoo sababa garaa garaatiin biyyittii keessatti Konsartii akka hin qopheessine dhorkamanii Galii dhaban Gurmeessuu dhaan Galgala galgala Mana Bashananaa Yaanni koo kana keessatti Wallee isaanii uummata bashannanaaf dhufeef weellisanii Galii argatu.

Mana Bashannanaa Yaanni koo Keessatti Nyaata aadaa Oromoo fi Wallee Afaan Oromoo qofatu dhiyaata.Manni Bashannanaa kun dhuunfaa dhaan kan Weellisaa Nugusuu Taammiraat yoo ta'u uummata Oromoo keessumattuu Dargaggoota Oromoo Magaalaa Finfinnee jiraatan biratti fudhatama guddaa argachuu irraan kan ka'e "Namni Finfinnee keessatti wal jalaa bade wal argaan isaa Mana Bashananaa Yaanni Koo dha" jedhamee mammaakama.Guyyaa har'aa Garuu Bulchiinsi Magaalaa Finfinnee "Sagalee keessantu Uummata Jeeqe" jechuu dhaan Akkuma Suuraa kana irratti argitan Mana Bashannanaa tokkittii Oromoon magaalaa Finfinnee keessaa qabdu Cufee jira.

Waan isin dhibu garuu Bakki Manni Bashannanaa Yaanni Koo argamu kun bakka hoteelonnii hedduun Sa'a 24 guutuu Sagalee Muuziqaa iyyisiisaa oolani bulani dha malee naannoo bakka Jireenyaa miti.Hoteelota kanneen keessaa Kilebiin Yaanni Koo Afaan Oromoon waan dalaguuf Sagaleen kee uummata jeeqe jedhamee cufamee jira.Warri kaan garuu Kaleessas Dalagaa turan,har'as ni Dalagu,boris akka barbaadan ni dalagu!! Bara Haayilesillaasee Sirbi Afaan Oromoo Televziyoona Cabsa jedhamee dhorkame.har'a immoo Sirbi Afaan Oromoo Nama Jeeqa Jedhamee dhowwamaa jira!!

 

Sources:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=375277846006300&set=a.276165982584154.1073741834.100005722631625&type=1

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved