Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Abbayii Tsehayyee Yakka kana gadii Oromoo irrati raawwateef amuma adabamuu qaba.

 
Abbayii Tsehayee adabuuf Oromoon kufatii TPLF eguu hin qabu. Yakka Oromoo irrati TPLF raawwatee harka 100% keessa harki 40% kan ta’uu ajeeja namicha kana qoofan raawwatame. Oromoo fi Saba fi Sablamii irratti duguga sanyii balessuu raawwatama turan hunda ajeeja namicha kanan rawwatame. Oromoo fi sababa fi sablamii walti busuun dhigii dhangala’a ture fi jiru hunda namicha kanatuu qindesa ture. Baratoota Oromoo University hunda keessati ajeefama turan fi jiran badiinsa lubu qaqabee fi qama hiriini ijoolee Oromoo irratti raawwatamee dubaa Abbayi Tsehayeetu jira.

Abbayi Tsehayee bara 1992 egalee Oromiyaa murmuree Federala jala galchuu fi Nannooleti dabaluun Oromiyya baleesuu irratti dalaga ture fakeenyaf:- Oromiyaa  aanaa mana sibu jala aanaa tokko kutaani Beneshanguliif kennan isaanis Asoosaa, Daalatti, Sirbaa Abbayya, Odaa goodarree, Kamashii fi matakalfaa dha. Kibbaan: Wando Genet, Mochaa, Hawaasaa, Dillaa, Soddoo, walqixxe, Moyalee, Shiina, Marsabit. Bahaan Anniyya, Beltuu, jijjigaa, fi Nannoo Harari kkf dha. Goocha Sukanesaa Ajeeja Abbayi Tsehayeen rawwatamee fi qooratamee Mana Murti Adunya irratti dhiyaachuu qaban kessa.

Oromoo lubu utuu jiran mana  keessati gubaman.

Kanan walqabatee Lola saba Oromoo fi Nannoo ishee giduti deema ture hunda abida kan qabsisa ture Abbayi Tsehayee ture fakeenya Lola Amhara fi Oromoo giduuti Hooroo kasee hanga Naqamteti geggefamee Falmii Yonatan Dhibsa fi Dirba Harqoon fashala'ee, Lola Afarii yeroo bayee Karayuu irratti geggesa ture hanga Afaan Ya’ii Karayuu ajjeefamuti lola goodhamee, Milishoota Somaliya hidhachisuun gutuuma Hararge keessati, Ciiro kasee Faqiiti hanga Jijijagati, Madawalabuu kassse Hanga Aniyyati, Moyalee, Lola Geda’o fi Oromoo giduti fi Lola  Wando Geneti irratti goodhame, Yerroo bayee Beneshanguliin Hidhachisun  Bahaa Wallaga fi Manasibu irratti fixiinsa dugguga sanyii kan geeggesisa ture Abbayi Tsehayee ture. Baraa 2008 dhumatii dugguga sanyii bahaa wallagati goodhamee warana fi loltuu konkolata isaan dedebisun lolchisa kan ture Daldala Tigirayi Fira Abbayi Tsehayee fi lafa qoona Nannoo Oromiyya fi Beneshaguli irra namicha fudhate qochiisisa jiru lubun uummataa Oromoo 400 dhumee 12, 00O nannoo sun irra baqachuuf driqaman. Yakka kana hundati Abbayi Tsehayyetu gaafatama.

Bahaa Wallagati Meesha Abbayi Tsehayee Gumuziin Heedachiseen Oromoota 400 dhuman kessaa kan lubun hafee. http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/TPLF%20somalia%20Hidhachisee%20Uumataa%20Oromoo%20Hararge%20fixaa%20jiruu.htm

Hararge Anniyyaa keessati fixinsa ture. lola naannoo Anniyyaa gabassa VOA

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3BoZDm_JJJE

Abbayi Tsehayee Bajeeta Oromiyaa Federala irra keenamuu maluu irra hanqisuun Nannoo Tigiray fi Nannoolee inni bita (bulcha) ture akka Gambela, Beneshangul, Afari fi somaleef akka kenamuu goocha ture, Bajeeta Oromiyya akkan yeroon gadii hin dhifamnee goochsisuun erga yeroon darbee booda ji’aa Caamsaa booda gadiidhisisun Oromiyya Bajeeta ishee utuu ittinfayadamin haftee akka deebi'ee naannoo Tigiray deemuu goocha kan ture namicha kana.

 Lafa Finfinne Abaabyi Tsehayeen Guguramuuf deemu.

Lafa km 1, 100, 000 Abbayi Tsehayee fi Ijoolee Tigiref lachuu irra Oromoo dhumee Tigire fixee lafa isaa hambifachuu qaba.
Abbayi Tsehayee " Yee Addis Ababa Master Plan Yifasamal, Tagibarawi yihonal yemiqawamutiin liki inasgabachewalen" jeechun Oromoo saree goodhe jira, kun Oromoo tufachuu dha. Oromoo Tigiroota akkassi quufte kana bakka argeeti, waan argeen siireesuu qaba malee Tigireen akkasi nu goote akkasii nunun jeete jeedhe himachuu hin qabu. Oromoon akka Loltuu Sriya sun Abbayi Tsehayyee onnee isaa qalee kessa basuu qaba. Tufii Tigre deebi argachuu qaba. Oromoon Hundi kana siirti dhageefatee deebi keenuu qabu, OPDO Oromoo qulquluu ta'aan Tufii TPLF oromoo irratti qaban kan madaluun muratani uummataa birra gooruu qabu. Oromoon Bilisummaa ba’uu ykn Ethiopia hunda ishee dhunfatee bulchuu ala Habasha waliin waligaltee kamiinu ammanta goodhatee waliin jirachuu hin danda’uu, dhiigii dhangla'ee, onnee irra nu danfee nu macheese jira, Oromoo utuu kana ilaaluu hirba nagga rafuu dhukubsata qoofa.yoo ta'edha. Kun waan caalifnee ilaalee bira dabaruu miti.

Master Plan Finfinnee seeran ala mormachuuf baratooni Oromoo fi lammin Oromoo bara 2014 qoofa nama 70 ol ajeefaman Kuma 5 ol hidhaman, namoon lakkofsi isaan hin beekamne mada'aan jiru, Baratoon Oromoo kuma heedu ta'aan barumsa irra ari'atamani jiru. Siirna wayyane fi ajeeja Abbayi Tsehayeen dugugan sanyii Oromoo irratti raawatamee gabasii isaa amma siirti qooratamee hin xuùmuramne.

Abbayi Tsehayee Lafa Oromoo guguru keessati fi Plan lafa Tigirootaf hiruu keessati ga’ee heedu qaba, Lafa Oromiyaa, Gambela fi Ben,eshangul irra India, Chaina fi Arabotati guguraman hunda keessa Abbayi harka kessa qaba, harki caaluu ajeeja isaatiin dabarfamee hormati guguramee, lafa qoonaa fi Bunaf mijata ammoo dhaloota Tigirayf hiree fixee. 

Lafa Oromoo Hanga bara 2011 qoofa gugurame: http://www.oromoparliamentarians.org/English/Facts%20about%20Oromo/Land%20grabbing%20in%20Oromia%20by%20TPLF%20mafia%20Regime.htm

Dhaadana Abbayi Tsehayee kana irratti Oromoon yeerosuma mormachuu egalee jira, marmiin kun itti fufee jira, waan hin bareefamin hin jiru isaan keessa mee jeechoota namoota murasa caqasa:-

Abdi Fite Gazeexesaa OMN “ይቺ የአቦይ ፀሐዬ አባባል አጥንተን ካደነዘዘዉ ከሚንሶታዉ ብርድ በላይ መላ ሰዉነቴን ነዉ ያደነዘዘዉ:: ለንግግሩ የሚመጥን አገላለፅ አጣዉ:: የኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ነን የሚሉት ሰዎች ግን እንዲያዉ የሚናደድ ልብ ይኖራቸዉ ይሆን?” jeechun ibsee.

Seenaa Abdissa Seena Abdissa hunda dura mormmi ishee akkasi jeechun dhagesifte.Abbaay Tsehayyee Uummata Oromoo irratti gochaa turee fi Gochaa jiru keessaa muraasa bara 1998 dhiibbaa fi tattaaffii guddaa namichi kun taasiseen magaalaan Dire Daawaa Oromiyaa jalaa Baatee Federaala taatee jirti. Bara 2004 wal ga'ii Magaalaa Baatuu(Zuwaay) irrati Magaloon Jimma , Adama fi Kan biroon akka Federala jala galuu yaale ture.

Siinbone Amiikoo "Gombifamaa gombisuun deebisanii qajeelchuudha. Namichoo duruu gombifamaa dhaa maaf dhamaatu"

King Testi ልክ ያጣዉን አባይ ፀሀዬ ልክ የማስገባት ትክክለኛዉ ጊዜ ኣሁንነዉ !!!የፍንፍኔ ጉዳይ የመሬት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብየማንነት የሀገር ባለቤትነት ጉዳይ ነዉና ትግሉየሚጠይቀዉን መስዋእትነት ከፍሎ መብቱን የማስጠበቅግዴታ በኣሁኑ ትዉልድ ላይ የወደቀ የህልዉና ሃላፍነትነዉ።ትግሉ መራር ቢሆንም እዉነትን ይዞ የብርቅዬ ልጆቹንየማይተካ ህይወት እየበላ ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ የደረሰዉንየነጻነት ትግል ከግቡ ማድረስ ኣማራጫ የሌለዉ ጉዳይመሆኑ መታወቅ ኣለበት። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ በመካከሉያሉትን ማህበራው እና ፖለቲካዊ ልዩነቶች ወደጎን በመተዉራሱን የማዳን ትግል ላይ በተባበረ ሃይል መሰለፍ ያለበትዛሬ ነዉ።

Qeeroon Bilisummaa Oromoo Tufii Abbayi Tsehayyee ilaalchise akkasin dhamatee jira.

Dhaabileen qabsoo bilisummaa Oromoo geegesan hundi  Wayyaanee waliin karaa nagaa qabsaa’uu fi jiraachuun tasumaa akka hin danda’amne beekuu fi hubachuu qabu wayyaaneen hardha maqaa dimookiraasii sobaa fi filmaata dharaa gaggeessuuf dhaadachaa jiruu:- 

° Kaleessaa fi hardha uummaata Oromoo karaa nagaa fi dimookiraasii gaaffii mirgaa abbaa biyyummaa gaafachaa jiruu julmaan ajjeesuun yakka genocide Oromoo irratti gaggeessa jira,

° Ilmaan Oromoo kumoota dhibbaan lakka’aman hidhatti guuree darara jira, barattoota Oromoo qalama malee homaa of harkaa hin qabne rasasaan tumee ajjeesaa jira, barnoota irraa arii’achaa jira,

° Oromoo tuffachuun jecha ilma namaa irraa hin eegamneen Oromoo arrabsaa jira,

° Oromoon kana hundaa utuu arguu wayyaanee waliin jiraachuun yakka seenaan dhiifama gochuufi hin dandeenye keessa seenuudha.

Kanaafuu uummatni Oromoo fi Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo wal hubachuun mirga Oromoo kabachiisuuf gara dirree FDGtti akka makamtan Qeerroon Bilisummaa Oromoo waamicha dabarse jira.

Tesfaye Gebreab “የቱንም ያህል የእስር ቤት ደጃፎች ከዚህም በላይ ቢጨናነቁ፣ የቱንም ያህል የእስረኞቹ ሰቆቃ እያደር ቢበረታ ከእንግዲህ በኦሮሚያ ምድር በፍርሃት ዝም-ጭጭ ብሎ የሚተኛ ሊኖር እንደማይችል ዛሬ ላይ ቆሞ መናገሩ ‹‹ሟርተኛ›› አያስብልም፡”

Kiya Kawo ልክ ያጣዉን ወያኔ ልክ የማስገባት ትክክለኛዉ ጊዜ ኣሁን ነዉ !!! የፍንፍኔ ጉዳይ የመሬት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ለኦሮሞ ህዝብ የማንነት የሀገር ባለቤትነት ጉዳይ ነዉና ትግሉ የሚጠይቀዉን መስዋእትነት ከፍሎ መብቱን የማስጠበቅ ግዴታ በኣሁኑ ትዉልድ ላይ የወደቀ የህልዉና ሃላፍነት ነዉ።
ትግሉ መራር ቢሆንም እዉነትን ይዞ የብርቅዬ ልጆቹን የማይተካ ህይወት እየበላ ዛሬ ለደረሰበት ደረጃ የደረሰዉን የነጻነት ትግል ከግቡ ማድረስ ኣማራጫ የሌለዉ ጉዳይ መሆኑ መታወቅ ኣለበት። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ በመካከሉ ያሉትን ማህበራው እና ፖለቲካዊ ልዩነቶች ወደጎን በመተዉ ራሱን የማዳን ትግል ላይ በተባበረ ሃይል መሰለፍ ያለበት ዛሬ ነዉ።

Oromo Federalist Congressለህዝቡ የሚያስፈልገውን የሚያውቀው ከህዝቡ አብራክ የወጣ፣ ከህዝቡ ጋር የኖረ፣ የተማረው የኦሮሞ ወጣት ምሁራን እንጂ 8 ክፍል ካድሬ አይደልም፡፡”

 

Abbayi Tsehayyee Saba Oromoo xiqeesuu isaatiif atataman deebi argachuu qaba, kana jeechun bareefaman arabsuu utuu hin tanee tarkanfi mormitoota Sriya Loltuu Sriya irratti Fudhataman fudhachun diina Oromiyya keessa qulqulesun dirqama ta'aa. Nami lafa keenyaa irra dhufee lafa keessan irra buqa'uu qabduu nun jeedhu kanaf onnee ittin obsinuuf hin qabnuu.

Itti Fufa

Related links:

http://www.oromoparliamentarians.org/English/Facts%20about%20Oromo/Master%20Plan%20by%20Tsegaye%20R.%20Ararsa.htm

https://www.youtube.com/watch?v=MrWs8yJh5mY

https://www.youtube.com/watch?v=eL7RZg9SA3E

http://ayyaantuu.com/horn-of-africa-news/the-new-master-plan-master-clan-killer-of-finfinne-addis-ababa/

http://www.oromoparliamentarians.org/dhimma_adda_addaa/Abbyi%20Tsehayyee.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/English/Facts%20about%20Oromo/Education%20freedom.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/Hidhamtoota/Daraartuu%20Abdataa.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/English/News_Archive/Amnesty%20Report%20okt%202014.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/Dhaamsa_bara_haaraa/Sochii%20Oromoo%20bara2014.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/Galmee%20Oduu/wallaga%20university.htm

http://www.oromoparliamentarians.org/Hidhamtoota/Baratoota%20Oromoo%20Ajeefaman.htm

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved