Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

                     

WAAMICHA Hawaasa OROMOO FI LAMMIIWWAAN OROMOO ARDII AWUROOPPAA KEESSA JIRTAN HUNDAAF

Walgahiin kora ABO Godaina Awurophaa kan waggaa waggaan, tahu baranaa adooleess 24- 25/2015 biyya Sweden, magalaa Stockolmitti tahuuf qophii xummuratee jira. Qophii baranaa kan adda taasisu yeroo uummatni Oromoo yeroo hunda caalaa, gabrumman ga’e jechaa jirutti fi qabsoon bilisummaa fi walabummaa, WBO jabeessuu malee filannoo biraa hin qabne tahee argamee dha. WBO diinaan kokkeetti wal qabee, gadoo fi booree hamtuudhaan kutatee kahee jiru tinnisuun,hunduu gaheen keenya maal jechuun walfaana mariinis yeroo akkaan barbaachisaati. Nuti Lammiin Oromoo kanneen biyyootaa Awurophaa adda addaa keessa faffacaanee jiraannus, dirqama lammummaa akkamitti akka itti bahannu marii gochuun barbaachisaa duwwaa osoo hin taane murteesa akka tahetti hubachuun, dhimma kanafi egeree saba keenya irratti mari’iiachuf koreen kora qindeesitu(KKQ) kabajaa fi ulfinaan isin affeera.

Qophiin Bashannaanaas, Artistoota keenya bebbeekkamoo fi Jaalatamoo kanneen akka :

Ilfinash Qannoo,

Daangaa H/Yesus,

Guutuu Abarraa,

Asantii Haajii,

Tottobaa Taadasaa fi kanneen biroo qophii kana dabaaluuf qophiisaanii xummuranii sin eegaa jiru.

Guyyaan walgahii miseensotaa: Adoolessa 24/2014. Sa’aa 11-

Iddoo walgahii Kista Bibilotek/ Forum Nacka Guyya Walgahii marii hawaasaa fi sagantaa Bashannanaa: Adoolessa 25/2015 Sa’aa: 13-02.

Iddoo: Husby Träff. Warra Idoo Bultii qabachuu barbaaddan:

1. Hotell Ibis- Akalla

2. Hotell Ibis Style- Järva krog

3. Solna Vandrar Hem- Solna

4. Nacka Stads Hotell Ektorp. Geejjiba Arlanda Airport hamma Stockholm Central: 1. BUS 120 SEK. 2. Train Arlanda Express 240 SEK ( nama 2fi rakasa). Oduu dabalataa argachuufi kore qindeesituu kora kanaa lakkoofsa bilbila armaan gadiitiin argachuu dandeessu:

1. Tel. 0760073952

2. Tel. 0702525328

3. TEL. 0730649807

 IUOF.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved