Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Du’uu Obbo Negassa Tumssa Oromotiif Gaddaa Gudadha. Negasaa Oromo instructor, advisor, secret nuclear bombardier Oromo, secret death investigation join us.  

Gummin Parlamaa Oromoo Gadda Guddaa Mati Hangafa Qabsoo Oromoo hunda ta’ee kana fi Oromo hundaaf gadda hunda keenya ta’uu ibsina.

Obbo Negassa Tumssa Oromoof hamba du’aati. Obbolan lama Qes. Gudina Tumssaa fi Baroo Tumssaaa diinan kan irra booqootan Negassan yerro hunda qabsoo Bilisummaa Oromoof arissa lubuu  Obbolan kafalan isaan ilee qabsoo wali fakkata qabsoo hara hin mulanee egree Oromoof gargaru, ragga fi Guubbo qabsoo kana ta’uun namoota qabs’aan gurmesun, gorssa fi degersa waan hunda goochuun tumssa gudda goocha akka turan Oromo hundi ni beeka.

Umman dinagden kufee qabsoo safissa gegesun hin danda’uu kan jeedha Oboo Negassa Tumssa “Qabsoo bilisummaa bu’uura cimmaa irrati ijaaruuf ummati keenya daldala biyyatiif hoji fulla hunduma keessati hirmachuun muxannoo yoo horacha deemnee malee guyya bilisumaa qoofa akka abida dhamsaa oli gadii figuu irra, amuma nama baratee Oromoo heeduu qabnu kun hojii adda adda irrati muxannoo akka horatan goochuun kara argsisun hoji kooti jeedhan turan.” Ogeesoon Oromoo Daldala dhunfa irrati, Hoji Mootummaa Federala keessati fi Hoji Mootumma Oromiyya keessati hirmachuun muxanno horachuu qabu jeecha turan. Keessumati Oromo Barsummasa fi beekumssa adda addan of ijaarun,  qabsoo kanaf bu’aa gudda dha jeedhani jiru Qes. Gudina fi Baroon Bilisummaf falmatan kan wareggaman waan baratanf nama baratetuu rakko ummata isaa siiriti argee falmataaf jeechun barumsaaf ego guda keenu.

Hormi humnan biyya keenya qabatee yamuu doromu Oromoon mana isaa ta’ee gaduu qoofa utuu hin tanee yoo xinnatee waan danda’een of gurmeese qabeenyi isaa hundi akka harka diina hin galee cimmee hojeechuu akka qabu kara hunda barsisa turan. Oromoon hoji daldala adda adda keessati hirmatee akka hojeetu gorsuun gurmayee akka sochu’uu goochun gurmeesun, seera fi heera hoji basuufn, deemssa hoji itti himun Oromoon Oromiyya fi gutumma biyyati keessati akka sochuu’uu barsisa turan. Diini qawwen  biyya keenya qabatee gurmuu daldaltoota Oromoo akka Awash Bank, Odda Kubanya, Oromiyya Bank fi DH Gadaa akka keessati wal ijaran hin dhunfanee goochuun halkan guyya hojeeta turan, oduun utuu hin tanee hojiin kan beekaman hayyun Oromoo turan.  Fakkenyaf:-  

Negassa Tumsaa AIB vice chairman and re-elected

Negasa Tumsa, “who has been re-elected to the new board, forms part of the committee November 20,2010. ODA, Wole, and Negassa were elected to the new board of directors, which is awaiting approval from the central bank, at AIB’s 15th general assembly and 11th extraordinary meeting at the Hilton Addis on November 20, 2010.” Out of the 36 people who had been nominated for the 12 positions on the new board of directors, five are currently serving on the board, of whom four has been re-elected

http://www.addisfortune.com/Vol_10_No_552_Archive/Awash%20Bank%20Sends%20President%20on%20Forced%20Leave.htm  

Obbo Negassa Tumssa waan dubatan hojiti jirjirun kan beekman dha. Guyya Baratoota University Finfinnet Habashan iti Dultee Waldan Amanta Ortodokssi Ethiopia Baratoota Oromo of irra argi’ee “ Uni ilee Waldaa amanta qabna jeechuun dargagoota Oromo Waldaa Mekanyessusti baqatan lubuu isaan akka oluu goochun, bakka hundati bilbiliun namoon malaqa fi Nyata Bartoota university Oromo akka ga’uu goochun gargars gudda gumacha turan.

Macca fi Tulama Cimssun, Walda Amanta Kiristana Oromo Tumsun, Dhabbilee Siyyassa maqa Oromon kara nagga qabsa’aan degerun, Baratoota Oromo University Ethiopia keessati darara gudaa arga jira yerroon gargaru, Ebba Bartoota Unversity wagga waggan qoopha’uu garigara turan.

Namoota maqa Adda bilisumma Oromoon yaakaman hidhaman Abokatoon akka dhabbatuuf, matiin isaan akka hin beeloofne gargaruun, mana hidhatii gafachuun, namoon akka gargaran dirmachisun, hidhamtoota fi dararamtoota siyyassa Oromo bakka hundati gargara turan. Qabsa’oota Oromoo, ABO Oromo irra faca’an miliqani biyya keessati rakkata turan beela bassa turan. Obbo Negassan waan hojeetan hin banatan ykn of hin himan, namati hin himantan  maliif jeene gaafanan “of mulisun of midha fida malee bu’aa hin fiduu bu’aan waan hojeetamuu qabu, gargarsa fi tumsa barbadamuu saan hojeetan bakkan ga’uu dha jedhan, waan obbloota koo itti dhabee bakka ga’uun anaaf akkan lubu isaan deebiyee argeetan fudhadha, kayyoon sun milkoofnan hojiin koo iffa ba’a, madan keenya ilee gaafasi ni fayya jeedhan tura  bakka “Abba Seena-Yeerrar Bar “ Jeedhamuti.

Obbo Negassa Tumsaa “Qabsoon kara hunda, guyya hunda, fula hundan, bakka hundati deemuu qaba jeedhan” waara dubiin galuuf barsata tura. Dhaabilee Oromo biyya keessa milan akka dhabbatan goochuun nama 1faa turan. Ga’ee Obbo Negassa Tumsaa qabsoo Oromoo fi Buursuu Dhabbilee Oromo Biyya keessati lubu iti horan jiru.  Du’aa Obbo naggassa Tumssa dubba maltuu jira?  Obbo Naggassa Tumssaa Oromoon essa ga’uu qaba jeecha turan?   Ifufa

 Oromo Parliamentarians Council /Gumi Paarlamaa Oromoo

Email: gpo.info@yahoo.com

Visit our website: www.oromoparliamentarians.org

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved