Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

a-Ethiopia

Reconciliation Announced Between OLF TA/QC and OLF SG

The following is a statement from the Oromo Liberation Front (OLF) Transitional Authority (QC) and OLF Shanee Gumii (SG).

Memorandum of Understanding and Agreements
Between
The OLF Transitional Authority and OLF Shanee Gumii

Gadaa.com

It is known that the Oromo Liberation Front (OLF) was formed in 1973 to struggle for the liberation of the Oromo people from a century-old colonial domination and to establish an independent republic of Oromia. Regrettably, a split was created in 2001 in the organization negatively affecting the national struggle.

We, the representatives of the OLF Transitional Authority and OLF Shanee Gumii, have met from 14-20 November 2012 to finalize the talks which have been ongoing for many years and discussed problems which have led to the split of the OLF in 2001; being aware of the importance of unity for the liberation of the Oromo people and the gravity of the situation in which the Oromo nation finds itself, and reaffirming the ideals of the OLF and the objective of Oromo national struggle, we have reached the following solutions and agreements:

· We have resolved our differences and concluded long years of talks with reconciliation that is in the best interest of our nation;

· We have agreed to draw lessons from the mistakes made as the consequence of the split;

· We are determined to revitalize the national struggle for liberation;

· We reaffirm that the objective of our struggle is the achievement of Oromo national self-determination and the establishment of an Independent Democratic Republic of Oromia;

· We agreed to reunite our forces, combine our resources and restore a strong OLF in order to meet the serious challenges that are facing the Oromo nation, and to struggle for its survival and independence;

· We agree that coordinated political, diplomatic and armed struggle is the means to be used to achieve the objective of Oromo national liberation.

We call upon all the members and supporters of the OLF, and the Oromo people at large, to give their unreserved support to the reconciliation made by the two OLF organizations and re-invigorate in unison the struggle to liberate Oromia from the subjugation and exploitation. We also here by urge all members and supporters of the two organizations to end hostilities in order to create conducive atmosphere for the reconciliation.

We are determined to carry forward the struggle for national liberation, and therefore, demand the co-operation of all Oromos, individuals and organizations to join us in this sacred endeavor to liberate the Oromo nation.

Victory to the Oromo people!

OLF Transitional Authority
OLF Shanee Gumii
20 November 2012

—————————–

Ibsa Walhubannoo fi Araara Qaama Cehumsaa ABO fi Shanee Gumii ABO

Gadaa.com

Ummanni Oromoo guyyaa kolonii Itiyophiyaa jalatti kuferraa eegalee haga har’aatti, mirga abbaa biyyummaa sarbamee, qabeenya isaa irratti ajajuu dhabee miidhaan siyaasaa, miidhaan dinagdee, kan hawaasummaa fi kan aadaa akasumas midhaan namoomaa irra ga’un isaa beekamaa dha.

Ummata keenya cunqursaa fi saamicha kononeefatta jalaa bilisa baasuuf, bara 1973 irraa eegalee haga har’aatti Addi Bilisummaa Oromoo (ABO) qabsoo hidhannoo, siyaasaa, hawasummaa fi diplomaasii walitti qindeessuun iittifufiinsaan qabsoo hadhooftuu geggeessaa jiraachuu isaa hubatamaa dha.

Hata’u male waldhabbii fi adda bahiinsa bara 2001 mudate irraa QBO miidhamuun hunda biratti hubatamaa dha.

Kanaaf, tattaaffi araaraa fi tokkoomuu yeroo dheeraaf deemaa ture xumuruuf jilli gama lachuu walgahii araaraa fi tokkoomuu Sadaasaa 14 – 20, 2012, gaggeeffachuun, adda bahiinsa irraa kaasee hanga har’aatti haala turan irratti yaada ifaa fi qulqullinna qabuun bal’inaatti haasa’uun, dhaaba kana deebifnee tokkoomsuuf qabxiilee armaa gadii irratti walii galtee irra gahuu keenya gammachuun beeksifna.

1. Bara 2001 adda bahuun nu giddutti uumame laafina QBOtiif gummachee, ummata Oromoo kan gaddisiisee, diinaa kan gammachiise tahuu hubachuun, dhaabni kun deebi’ee karaa humnaa, qabeenyaa fi danteettiin akka tokkomu irratti walii galle. Adda bahinsa kana haallii gaafasii kan uume tahu illee sababaa kanaan miidhamaa fi wareegama tahetti guddoo gaabbina.

2. Kaayyoon irratti hundoofnee qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessinu – bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa, kan repubilika Oromiyaa jaaruun xumuramuu tahuu wal hubannoo irra geenyee jirra.

3. Qabsoo bilisummaa Oromoo fiixaan baasuuf tooftaa fi tarsiimoon hordofnu kan siyaasaa, qabsoo hidhannoo fi diplomaasii fi diddaa ummataa qindeessuun gaggeesuu taha.

4. Madda waldhabbii adda bahuutti gumaache ilaalchisee jilli bal’inaan irratti haasa’ee rakkoo ture irratti wal hubannoo irra gahuun, badii fakkaataan akka gara fuulduraatti deebi’ee hin mul’annee fi barnnoota irraa baratamuu danda’u tarrisuudhan, haala QBO keessa jiru irratti xiyyeeffannoo guddaa keennuudhan, kan dabre irra inni dhufu akka caalu walitti agarsisuudhan, haala yaaddeessaa ummatni Oromoo keessa jiru daddaffin jijjiiruun barbaachisaa tahuu hubachuudhan badiilee dalagaman walii dhiisuun, wal hubannoo fi araaraan xumuranne.

Miseensotii fi deggertooti ABO akkasumas ummatni Oromoo araara eebbifmaa kan bara dheeraaf hawamaaa ture kana akka mirkanaawee galii isaa gahu irratti tumsaa fi deggersa barbaachisu akka nuu gumaachitan kabajaan gaafanna.

Akkasumas miseensoti caasaa lamaan jala jirtan fi deggartooti hundi guyyaa ibsi kun bahe irraa kaasee olola wal irratti oofuu, mufii fi duula bifa adda addaan oofamaa ture irraa dhaabbattanii tarkaanfii QBO jalbeessu kana akka simattan dhaamanna.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Qaama Cehumsaa ABO
Shanee Gumii ABO

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved