Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Bagga Baraa Haraan isiin Ga'ee Oromoo !!!!!

OPC /GDHWBO

Link kana laman irrati rukuta banadha!!!!

http://gposite.no-ip.org/  Website fi Raadiyo Haaraa  GDHWBO  SDO

http://www.oromoparliamentarians.org/  Website GPO

Raadyoo Sagalee Dargaggoota Oromoo fi Website OPC  biyyati tamsasuuf deemna

( SDO) 

Gummiin Paarlamaa Oromoo Wagoota Shanan (5) darban kara website kana rakkoo uummataa keenya marraa adunyaf dhiyeesuu irra darbee yaadaa frurmata marii adunyaf dhiyeessa ture, keessatu waltajii Europa Paarlamaa adda addatti rakkoo siyyasa Oromoon qabuu, rakkoo baqatoota Oromoo, rakkoo Hidhamtoota Oromoo Mootummoota gamtoman UN, Mootumma USA fi Mootumma Europa, falmatoota Mirga dhala nama adda addatti beeksisuun, hojjecha ture. Haaluma kanan hojiin Gummii paarlama Oromoo kun akka biyya keessa galee uummatii hin dhageenyef Abban Iiree TPLF websiten kun biyya keessa akka hin seene dursa kan uguuramee website Gummi Paarlama ture.  

Gummin Paarlamaa Oromoo fi Gummiin Dhaloota Haarawaa Waraqisa Bilisummaa Oromoo (GDHWBO) Qabsoo biyya keessa galchuu dhadhanoo jeedhuu irratti wali galani murteefachuun waan hunda biyya galchuu egalan jira. Qabsoo kana keesaa tokko uguura TPLF website GPO irra kayee kan cabsine darbuun uummataa Oromoo biraan ga’uudha. Daafnoo  Galgala Amajji 1, 2013 siirna baninsa geggesinun egalee guyya Roobi Bara Haraa Tamsasa egala , kana booda Website fi Raadyoo Sagalee dargaggoota Oromoo dhabatan  biyya keessa galchuu tamsa’uu ittifufa.  Oromoon biyya ala fi biyya keessa jirtan Saganta guyya dura kana irratti dhiyeesina. Kanaafu sagalee keessan Oromoo biyya jiranf dabarsuu fi saganta keenya hordofuf nu egga:-

  • Ebban Siirna baninsa dhiyeesina;
  • Qabsoo Bilisumma, Website OPC fi Sagalee dargaggoota Oromoo biyya keessa galchuun bu’aan isaa malii Gummi paarlamaa Oromoo waliin fi GDHWBO waliin gaafii fi deebi
  • Miseensoota, deggertoota fi Uummataa Oromoo sagalee isaan Skypen, feacbook  fi bilbila  irran warabnee biyyatti dabarsina waan ta’eef dhaamachuf qoopha’aa nu egga. Kanaafu Sagalee Kessan kara Bilbila, Skype, Paltak Oromo gumi OPC, Faecbook  fi email nu qaqabsisa??
  • Saganticha namoon Oromoo saganta adda keessati biyya adda adda irra sagalee isaan uummataa biyya jiruf erga dabarsu;

Jaalan Dhimma kana olii irratti, sagaleen Oduu nu dabarsuu, Oduu nu qoophesuu, Article nu barresuu, Edite/guulaluu, Mallaqa nu gargaruu moo, Yaadan nu gargaruu, kkf hundan akka  nu gumachitan abdii qabna.

Injifannoon Uumataa Oromootiif

 

Oromo Parliamentarians Council /Gumi Paarlamaa Oromoo

Ernest Claesstraat 10 GLV, 2050 Antwerpen  Belgium

  GSM +32(0) 488 47 93 60  skype gadaa.oromoo , facebook gummi paarlamaa Oromoo

Email: opc.gpo@gmail.com   Visit our website: www.oromoparliamentarians.org

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved