Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

 Artistiin Oromoo Beekamaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee gargaarsa barbada.


Artistiin beekamaa fi sabboonaan Gammachiis Bayyanaa dhukkubsatee yaala dhabuun manatti galee akka jiruu fi yaalamuufis humna isaa waan hin qabneefgargaarsa akka barbaadu sabboontonni Oromoo ibsan.

Yeroo dheeraaf walaloowwan, diraamaa gaggaababoo fi sirboota adda addaa rakkoo fi miidhaa ummata Oromoo ibsan, kan haqaa fi duudhaa Oromoo calaqqisan qopheessun uummataaf gumaachaa, ummatas hamleessaa kan ture yoo ta’u, hojiiwwan isaa keeyssaa diraamaan gabaaboo fi walaloowwan akka “Dache”, “Bubbee” kkf kanneen ummata biratti fudhata argatanidha. Hojiiwwan isaa keessaa “Bubbee” kan jedhu caqasaa.
Bubee, Dache fi walawaltu drama kana caqasuun Enyumaa Gammachiis Bayyanaa caalati hubatuu.

https://www.youtube.com/watch?v=XQOd6nzyGJk&list=PL3muhMMrXq9m6Mgp_XLvkP8Rpuby6FiJ8

https://www.youtube.com/watch?v=nHSOT2I0Jck

http://www.oromosounds.com/Gammachiis_Bayyanaa/share/
Oromo Music at www.oromp3.com

https://www.youtube.com/watch?v=nHSOT2I0Jck
https://www.youtube.com/watch?v=XQOd6nzyGJk
http://www.oromosounds.com/Gammachiis_Bayyanaa/share/

http://www.oromosounds.com/Gammachiis_Bayyanaa/share/

 Gummin Paarlamaa Oromoo Artist qabsa’aa Oromoo kana akka gargaramuu gafachaa jira.
Gammachiis Bayyanaa Oromoon degersa akka goodhu media Oromoo hundi gafata jiru isaan kessa Aayyantuu.com ,  
SeifeNebelbal.com, Madda Walabuu, kkf ibsacha jiru. ONA median kara durata’aa ONA obbo Rundassa Asheete degersa Artsit Oromoo kanaf goodhamuu qabu akkasi jeechun miseensoota isaaf dhamee jira.


Let's help Gammachis Bayana


Not long ago, I had the opportunity to watch a video in which Gammachis Bayana was the star. As I was watching the way he was expressing himself, especially about the Odaa tree, I concluded that such brothers are the the anchor or Oromummaa. Without these kind of brilliant brothers and sisters, we would drift almost imperceptibly with the slightest amount of Amharazation wind into underlying current of Ethiopianism. Nevertheless, we stayed the course thanks to Gammachis and the like. Now one of our anchors, Gammachis is suffering from poverty and health related challenges that you can see from this video and we must help him live. I think this guy's life is unsafe unless we hurry and send him money so that he could go to hospital and get treated. The purpose of sending him money is not to make him rich but to save his life. So, please help him? Rundassa Asheete

Bilbila Gammachiis Bayyanaa


11-251-925-920-638 
011-251-935-315-688
https://www.facebook.com/photo.php?v=681487515232532
Artist Gammachiis Bayyanaa haa gargaarruu!
Share!!

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved