Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Dr. Getachew Jigi Demekssa Mudee 4, 2015 Gaafi fi deebi Redio Seife Nebelbal waliin goodhamee irrarti qabxilee kana gadii fi dhimoota birro irrati Marii goodhame linke kana irrati xuqun dhageefachuu ni dandeesu.

 https://www.youtube.com/watch?v=mnXgdwFLw-0&feature=youtu.be

Mootumman Naannoo Oromiyaa fi Cafeen Oromiyaa goochaa raawwii Maaster Pilani fi Seera dhiyoo kana Cafeen raggasisen mirga Oromoo gutuman gututi diinaf dabarsan laatee jira. Seeri tokko Cafeen kan ba’uu mirga uumata kabachisuu akkasumas gudiina umata shafsisuuf malee kota lafa nura fudha, kota Magala keenya nura fudha, kota Ango Uumani keenya Oromiya irrati qabuu fudha jeedhe nami seera hin basuu, Nannoon Tigiray, Amharan, SNNR fi Ogadenti seera akkasi hin bafane. Ergami caafeen seera kana atataman guyya tokkoti baseef malii jeedhamee ilaalamuu qaba:-

1. Akkuma Jeedhame Tigroon Biyya Tigiray seeran ala dhufan Oromoo buqisan Magaloota Oromiyya keessati qabatan Angoo akka qabata hayamuuf,

2. Maqaloota Gurguda qama Federali akka to’atuu kara banuuf jeecha Tigiroon seera kana qoophesan akka cafeen mirkanesuu goodhamee;

3. Magaloota hunda keessa Afaan, Adda fi Safuu (Enyummaa Oromoo) qulqulessan basuu barbaduu;

4. Bulchinsa Magaloota Ama Harika Oromiyya jiruu tofta kana Oromoo irra fudhachuuf;

65. Qabxileen seera kana keessati caqasaman hundi mirga Oromoo kan  molqani fi mirga qubatoota Tigire kan kabachisa ta’ee TPLFn qoophayee kan cafeef keenamedha;

Labisiin Wayee Maaster Pilani fi Seeri wayee Magaaloota Oromiyaa halkan tokkoti qoophefamee raga’ee kun Seera Federala biyyati kan diigee fi Ethiopia ilee diiguu kan danda’uu dha. Sababan isaa Sabooni kun Walkabajan federeshiin waliin buluuf waada isaan waliif galan kan cabsuu waan ta’eef.

1. Dangan Oromiyaa Seeera Federalan kabajameef cabsamaa waan jiruu;

2. Heerii Oromiyaan Finfinnee irraa bu'aa addaa argatti jedhamee waggaa 20 dura kan barreeffamee ture hoji irraa waan oluu dideefi;

3. Oromoon mirga ofiin of bulchuu moolqamee seera of hin bafaneen akka buluu humanan dirqisfama waan jiruf;

4. Heera Federalzim adunya hunda kan wal hin fakaneef heera federalism hunda waan cabsuuf;

5. Adda, Afaan Oromoo, safuu fi Enyuuma Oromoo kan dhabamsisuuf karoorfatee waan ta’eef.

6. Angoo Mootumman Naannoo Oromiyya Oromiyaa irrati qabuu hunda kan molquu waan ta’eef.

Ogannoon TPLF waan isaa irrati yaadu dadhabatuu jira. Inis Finfinnen Oromiya hin kabajne, Finfinne Adda fi Afaan Oromoo hin dubanee, Finfinne wagoota 130 gutuu Oromummaa fi enyuma Oromoo baleessa jiruu, Finfinne of Oromiyya irra fayadamuu malee Oromiyaa fayadee hin beekne, Finfinnen basii tokko malee Bishan qulquluu Nyata, ibsa fi kara Oromiyaati fayadamtuu kana booda Bishan isheen Oromiyaa irra argatuu Summi iti ta’aa, Qooran isheen Oromiyya irraa argatuu mana hunda abida ta’ee guba, Nyatii isheen Oromiyya irra argatuu Sumayee ishee baleessa. Tigiroon Oromoo lafa isaa irra buqiisan Abba biyya ta’aan kun hundi guyya tokko lubu isaa irrati jirachisuu dhabu, ykn yakka hara TPLF dalagee hundati gaafatamuu.

Dhiigi Ijoolee Oromoo kun gummaa malee hafuu hin qabuu, Baratoota qoofati dhisuu utuu hin tanee Oromoon hundi ijoolee isaa irrati loluu qaba, Qoote bulan, Hojeetan mootummaa fi daldalan ka'uu qaba.

Umaani Oromoo hundi, Miseensoota OPDO dabalatee Sochii Baratoon Oromoo gegesa jiran kana Tumsa goochun duka akka hirira batan isiin gaafadha, kun gaafi haqa, gaafii mirga uumata Oromoo waan ta’eef Oromoo kan ta’ee hundi falmii kana irrati akka hirmatan isiinti dhamachaa. Baratoota Oromoo waan dandessan hundan, Nyata, dhugati gargaruu, Gejiban yeeroo isaan barbadan keenuuf,  bakka deeman hundati Tumsa akka gootanfin uumataa Oromoo Kabajan Gaafachaa, Lammiin Oromoo bakuuma jiruti diina isaa biraa jiru irrati  humana qabuu fi meesha of harka qabuun gumaa ijoolee isaa ba’uu qaba. Annalee Oromiyaa hunda fi mana barumsa hunda keessati lubun ijoolee Oromoo TPLFn ajeefama jiru kun waan caalifne irra dabaree Tigire waliin waliin jiranuu ta'uu hin qabuu. Dhiigi ijoolee Oromoo akkasi dhagala’ee qabsoo isaan egalan dhaabbachuu hin qabu.

 

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved