Gumii Paarlaamaa Oromoo (GPO)

Oromo Parliamentarians Council (OPC)

 

Baga Nagaan Dhuftan!Welcome to Oromo parliamentarians council!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              New Page 2 home                         

Gochaan duguiga sanyui Oromoo Irrati gegefama jiru Dhabachuu Qaba.

Jarri nu balleessuuf kutannaan dalaguutti jirti. utuu ijaan ilaalluu barattoota keenya, poolisootaan gaafa isaan mooraatii qabanii ari'an, waan goonu dhabnee sammuun dhiiga nu boo'e...sammuu keenya isa kamiin baranna. kan arrabsamnes, kan hidhamnes, kan ari'atamnes numa. ofiisaanii sammuu nagaan ba'anii galu. sammuu nagaan baratu...nuun garuu boqonnaa dhabneem. barumsa keenyamoo....hacuuccaa guyyaan nurra tuulaniif dhiphanna? guyyaa akka dhiphanneetti, galgala irriba malee buluutti jirra. mee barataan 9 walfaana gaafa nu jalaa ari'amu dhiisaatii, barataan tokkoyyuu gaafa ari'amu maaltu namatti dhaga'ama. kaanimmoo xalayyaan doorsisu... Baratoon Oromoo Abba dhabani jiru Dhabbilee siyasasi Uumatii irra dhalanee ilee nu irrati calsee jira. Kan Abaramee Oromumma keenya Xiqeefamne uni kan reebamee uni kan Mana barumsati argiamuu ilee uni. Murteen kun Waan Oromoo taneefi.

  1.Abbabee Tuujii--waggaa lamaaf------biology 2nd-----SH/k/lixaa------baantuu

 2. Addisee  Guddataa-------waggaa lamaaf----- ---maths 3rd---------------Boorana

 3. Taaddalee taarraqeny -waggaa lamaaf--- earth science 3rd------wallagga bahaa –naqamtee

 4. Gaarii    Toliinaa ----waggaa lamaaf----- earth science 2nd------wallagga lixaa ---- najjoo

 5. Isayas  Ittanaa-----waggaa tokkoof-----earth science1st --- wallagga lixaa-------mandii

 6. Araarsaa waaqtolaa--------dismissal---------(kan eebbifamu)----------wallagga bahaa

 7. Fiqaaduu warquu------waggaa tokkoof---- chemistry(kan eebbifamu)------wallagga bahaa  

 8. Gammachuu dhalatoo-----waggaa tokkoof----- computer science(kan eebbifamu)--------arsii

 9. Qajeelaa adimaasuu----waggaa lamaaf-----1st year------wallagga lixaa--------aayira    

 Gummiin Paarlamaa Oromoo Yaaka Baratoota Oromoo kana irrati goodhmuu balalfachuu qoofa utuu hun tanee yaaka dalagamee guyya keenyati deebi qubsa lachuufi akka dirqamnuu nu goodha. Baratoon Ariamtan kun Degirii Doctrettin akka Ebifmatani fudha malee Murtee TPLF hin cinqamina. Kan Cinqamuu qabdan yoo Dargagoon Oromoo utuu kana iaaluu gurmayee diina Falmachuu dhisee Bilisummaa tursee qoofa.

 

                                                              Copyright ©2008 GPO/OPC Allrights Reserved